TARİH /// Milli Mücadele Sonrasında Milli Birlik ve Beraberliğin Tesisinde Gazetelerin Rolü : Milli Gaye Gazetesi Örneği


Milli Mücadele Sonrasında Milli Birlik ve Beraberliğin Tesisinde Gazetelerin Rolü : Milli Gaye Gazetesi Örneği

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 4, 1156 – 1169, 28.12.2020

Taner ASLAN

https://doi.org/10.21551/jhf.808214

Öz

Kurtuluş Savaşının zaferle neticelenmesinden sonra ülkemizin her köşesinin inkişafı için yeni bir mücadele hamlesi başlatılmıştır. Bu mücadelede matbuata önemli görevler düşmüştür. Hususiyetle taşrada çıkan yerel matbuat, büyük öneme sahip olmuştur. Bu bağlamda, Bolu Vilayetinde 1922 tarihinde çıkan Milli Gaye Gazetesi, Türk Milletinin saʽy ve gayretinde, ülkesinin tensik ve inşasında mühim rol oynamıştır. Bunun yanı sıra Türk gençliğinin ilim irfan yolunda terakki etmesi için de büyük bir çaba içine girmiştir. 9 sayı çıkan gazetenin yayın politikası, Türk gençliğinin millî ve ahlakî gelişimini sağlamaktır. Gazetenin müdürü Süleyman Avni Beydir. Yazar kadrosu Bolu Sultanisi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Gazetenin yerel bir gazete olması hasebiyle, yerel matbuatın kamuoyu oluşturmadaki etkisi ve gücünü ortaya koyması ile yerel tarih çalışmalarına verdiği katkısı çalışmayı önemli hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler

Milli Gaye Gazetesi, Bolu, Milli Mücadele,

Kaynakça

 • “Maksad ve Meslek”, Milli Gaye, 1, no. 1, (1 Kanunuevvel 1338)..
 • Akman, Hatice – Samed Kurban (2018). “Osmanlı’da Basın Hareketlerini Yeniden Düşünmek: Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerine Bakış”, 4. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, https://www.europenjournal.com/ Kongre Tam Metin Kitabı, Mardin.
 • Aydeniz, Hediyetullah (2018). “Tarihsel ve Literal Açıdan Yerel Gazetecilik”, Türkiye’de Yerel Basın, Editör Suat Sezgin, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Baykal, Hülya (1988). “Milli Mücadele’de Basın”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 4, no. 11.
 • Bolu Livası Salnamesi (1922). 1921-1922, Bolu: Bolu Hükümet Matbaası.
 • Çığ, Ünsal (2007). “19. Yüzyılda Osmanlıda Gazetecilik Hareketleri: Takvim-i Vekayi’den Vilayet ve Özel Girişim Gazetelerine”, Türkiye’de Yerel Basın, Editör: Suat Gezgin, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Evsal, Vedii (1986). Gazeteciler Cemiyeti ve 40 Yıl, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • Gündüz, Uğur (2007). “Kurtuluş Savaşı’nda Yerel Basının Rolü”, Türkiye’de Yerel Basın, Editör Suat Sezgin, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Güner, Zekai (1998). “Millî Mücadele’de Türk Kamuoyunu Oluşturan Basın”, Erdem, 11, no. 31.
 • Güz, Nurettin (1999). “Cumhuriyetin İlanına Basının Bakışı”, Selçuk İletişim, 1, no. 1.
 • Kılıç, Fahri ((2019). “Millî Mücadele Döneminde Türkoğlu Gazetesi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 36.
 • Kılıç, Fahri -Murat Tarhan (2014). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bolu’da Eğitim Uygulamaları”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14/14, no. 3.
 • Kılıç, Sezen (2008). “Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Gelişmeleri Basının Yorumlayışı (1923-1926)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24, no. 70.
 • Koloğlu, Orhan (1998). Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi, İstanbul: Müteferrika.
 • M. Besim (1339). “Halkçılık”, Milli Gaye, no. 6, (5 Şubat 1339).
 • Nalcıoğlu, Belkıs Ulusoy (2013). Osmanlı’da Muhalif Basının Doğuşu, İstanbul: Yeditepe.
 • Özkaya, Yücel (1985). “Milli Mücadele Başlangıcında Basın ve Mustafa Kemal Paşanın Basınla İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 1, no. 3.
 • Polat, Nazım H. (2002). “Türkiye’de Yerel Basının Gelişimine Kısa Bir Bakış”, TÜBAR, XII.
 • Tosun, Ramazan (2002). “Cumhuriyetin İlanında Kamuoyu”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no. 12.
 • Uçak, Olcay – Abdi Erkal ((2019). “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Yerel Basının Gelişim Süreci”, Selçuk İletişim, 12, no. 1.
 • Ulusoy, Belkıs (2004). “Milli Mücadele, Propaganda, Atatürk ve Basın”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no. 20.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s