TARİH : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerine Göre Burdur Vilayetinin Ekonomik Yapısı (1925-1929)


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerine Göre Burdur Vilayetinin Ekonomik Yapısı (1925-1929)

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 62 – 80, 29.03.2021

Mustafa Ali UYSAL

https://doi.org/10.21551/jhf.881797

Öz

Salnameler (yıllıklar), özellikle şehir tarihi çalışmaları için en önemli kaynaklardan birisidir. Cumhuriyet döneminde yayınlanan ilk devlet salnameleri de, Osmanlı döneminde yayınlanan devlet salnameleri ve vilayet salnameleri gibi vilayetlerin idari, coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısına dair bilgiler vermektedir. 1925-1929 yılları arasında yayınlanan devlet salnamelerinden yararlanarak Burdur şehir tarihinin bir bölümünü aydınlatabilme düşüncesi bizi bu araştırmayı yapmaya yöneltmiştir. 1926, 1927 ve 1928 yıllarında “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi” adıyla Osmanlıca olarak yayınlanan devlet salnamelerinde ve 1929 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı” adıyla Latin harfleriyle yayınlanan devlet yıllığında Burdur vilayetinin coğrafi, idari, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Bu çalışmada 1925-1929 yılları arasında Burdur vilayeti ve kazalarındaki tarım, hayvancılık, madencilik, dokumacılık faaliyetleri ile fabrikaları, yolları ve gelirleri hakkında istatistiki bilgiler sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerinin yanında Konya Vilayet Salnameleri, 1927 Umumi Nüfus Tahriri ve diğer araştırma eserlere de yer verilmiştir. Bu kaynaklar incelendiği zaman Burdur’un ekonomisinin genel olarak tarım ve hayvancılığa dayandığı görülecektir.

Anahtar Kelimeler

Burdur, Vilayet, Salname, Ekonomik Yapı

Kaynakça

· TC Devlet Salnamesi, 1925-1926, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1926.

· TC Devlet Salnamesi, 1926-1927, Matbuat Müdiriyyet-i Umumiyyesi.

· TC Devlet Salnamesi, 1927-1928, Matbuat Müdiriyyet-i Umumiyyesi.

· Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı Matbuat Umum Müdürlüğü 1928-1929, Devlet Matbaası, İstanbul 1929.

· 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül III, Ankara: Başvekâlet Müdevvenat Matbaası, 1929.

· Aydın, Bilgin, “Salname”, TDVİA, C. 36, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, s. 51-54.

· Burdur, Burdur Valiliği Yayınları, İstanbul 1955.

· Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1990.

· İzgöer, Ahmet Zeki, (2005). “Osmanlı Salnâmelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, S. 6, 2005, s. 539-552.

· İslam Ansiklopedisi (1949). “Salname”, X, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 134-135.

· Mehmet Necati-Rıza İsmail (Erdem), Burdur Vilayeti, Halkiyatı ve Harsiyatı, (Çoğaltan: A. Feyzi Bayraktar, Yayıma Hazırlayan: Şevkiye Kazan Nas), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Ankara 2015.

· Oyman, Rengin, “Burdur İli Geleneksel Dokumaları ve Günümüzdeki Durumu”, I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 16-19 Kasım 2005, Burdur, C. I, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007, s. 112-122.

· Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1971.

· Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 2, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1983. Saden, Kemal, “Dokumacılık”, Burdur, C. I, S. 1, Şubat 1939, s. 5.

· Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun Kitabevi Yayınları, İstanbul 1986.

· Sütçü, Tevfik, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Kaynağı Olarak Almanaklar, Sâlnâmeler ve Yıllıklar”, İlmi Araştırmalar, S. 18, 2004, s. 79-92.

· Tuncel, Metin, ”Burdur”, TDVİA, C. 6, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992, s. 426-429.

· Uysal, Mustafa Ali, Salnamelere Göre Burdur (1868-1914), Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul 2020.

· Yalçın, Osman, Burdur, Özyürek Yayınları, İstanbul 1960.

· Yurt Ansiklopedisi, C. III, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s