DUYURU : TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNİVERSİTELERİNDE FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILAND IRMASI HAKKINDA BASIN BİLGİLENDİRME HABERİ


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNİVERSİTELERİNDE FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILANDIRMASI HAKKINDA BASIN BİLGİLENDİRME HABERİ

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANI HÜSEYİN BAĞ İLE SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MURAT ERMAN’NIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNİVERSİTELERİNDE FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILANDIRMASI HAKKINDA BASIN BİLGİLENDİRME HABERİ

Sayın Basın Yönetmeni

20.10.2021 tarihli telefon görüşmemiz üzerine, Üniversiteler arası kurul başkanı Prof. Hüseyin Bağ’ın Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Fethullahçı yapılanma ve Siirt üniversitesi Rektörü Murat Erman ve şahsım ile ilgili konu hakkında yerel ve ulusal basının bilgilendirilmesi için ekte sunduğum haberin, Üniversitede Fethullahçı terör örgütlenmesinin ve yapılanmasının deşifre edilmesi için ekte sunduğum haberin gazetenizde yayınlanması üzerine bilginize sunuyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Tuncay Görgülü 0543 811 2134

E-posta: yeminliakra

Siirt AKP Milletvekili Osman Ören

SİİRT ÜNİVERSİTESİNDE İZMİRLİ PROFESÖRE FETÖ KUMPASINDA ŞOK GELİŞME

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNEYDOĞUDA YUVALANDIĞI SİİRT ÜNİVERSİTESİNDE İŞBAŞINDA ve GÖREV BAŞINDA OLAN ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANI PROF. HÜSEYİN BAĞ SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜRÜ PROF. MURAT ERMAN GÖREVDEN ALINDI

Hüseyin Bağ, Murat Erman, Arzdar Kiracı, Mustafa S. Kaçacin

Yaklaşık dört yıldır Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Profesör olarak görevli Maliye Bölümü kurucusu ve Maliye Bölümü Başkanı Rektör Prof. Dr. Murat Erman, Prof. Dr. Arzdar Kiracı, YÖK Yurtdışı Denklik Komisyon Üyesi Prof. Dr. Mustafa S. Kaçacin ve Üniversitelerarası kurul Başkanı Prof. Hüseyin Bağ işbirliğinde Fetö terör örgütü paralel devlet yapılanması kumpası ile yurtdışında 30 yıl yaşadığı, çalıştığı ve elde ettiği Doçentlik denklik belgesini, Fethullahçı paralel devlet yapılanması cemaatin ölüm tehditleri ve özlük dosyası ile ilgili olan tehditlerine rağmen; Üniversite de görev başında ve iş başında bulunan Rektör Murat Erman; cemaatin görüş, yaşam tarzı, bağış ve himmet taleplerine riayet etmeyerek, kaile alıp, aldırış etmeyerek, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Erman tarafından YÖK yurtdışı denklik inceleme komisyonu üyeleri ile Üniversitelerarası kurul başkanı Prof. Hüseyin Bağ ve bilhassa Mustafa S. Kaçacin’ne güvenmesi ile şikâyet edilerek, çalışma belgelerinin manipüle edilmesi üzerine ile asılsız bir ihbar verilerek, yurtdışı çalışma belgelerinin, Siirt Üniversitesi eski Dekanı Prof. Dr. Arzdar Kiracı tarafından çalışma belgelerinin tarihlerinin değiştirilmesi ve uyduruk düzmece bir rapor hazırlanması üzerine, YÖK Denklik Komisyon üyesi ve Üniversitelerarası kurul başkanı Prof. Hüseyin Bağ tarafından haksız bir şekilde Doçentlik denklik belgesinin iptal edilmesine sebebiyet vermiştir. Görevine son verilen İzmirli Prof. Dr. Tuncay Görgülü Güneydoğu da yuvalanan Fetö Paralel devlet yapılanmasında terör örgütü üyelerine karşı Türkiye de 36 aydır hiçbir geliri olmadan ve hiçbir maaş almadan Hukuk mücadelesine halen devam etmekte olup, haklı gerekçelerini yetkili mahkemelere sunması ve Stratejik güvenlik kurumların araştırmaları sonucu; Cemaatin şantaj, tehdit ve zorla Prof. Dr. Görgülü’ den cemaat havuzuna para aktarmaya çalışmaları, cemaate menfaat ve çıkar sağlamaya çalışmaları ile paralel devlet yapılanmasından ve Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden;

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANI PROF. HÜSEYİN BAĞ SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. MURAT ERMAN GÖREVDEN ALINMIŞTIR.

2003 yılında yurtdışında elde ettiği Doçentlik unvanı ile ilk önce yurtdışında olmak üzere Manas Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’nde toplam 7 yıl Doçent olarak çalışan ve 15 yıl önce 2003 yılında yurt dışında elde ettiği Doçentlik unvanını Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Arzdar Kiracı ile birlikte Üniversitelerarası kurul Başkanı Prof. Hüseyin Bağ ve YÖK teki Üniversitelerarası Denklik komisyonu üyesi Prof. Dr. Mustafa S. Kaçacin ile irtibata geçerek, Siirt Kökenli komisyon üyelerinden Prof. Dr. Mustafa S. Kaçacin’e denklik iptal yazısını, düzmece raporunu hazırlatarak, yurtdışı çalışma süreleri Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Arzdar Kiracı tarafından sahte, uyduruk ve düzmece bilgiler gönderilerek; çalışma belgeleri tarihleri değiştirilerek, manipüle edilerek, Prof. Dr. Tuncay Görgülü ’nün 15 yıl önce elde edilen doçentlik denklik belgesini iptal ettirmişlerdir.

Üniversitelerarası yurtdışı Denklik Kurulu tarafından 2009 yılında verilen doçentlik denklik belgesinin 2018 yılında iptal edilmesine bir anlam veremeyen Prof. Dr. Tuncay Görgülü bu konu hakkında Ankara’da bulunan Üniversitelerarası kurula şahsen gitmesi sonucu; kendisine bir muhatap bulamadığından, yetkili Hukuk Müşaviri ve Üniversitelerarası kurul Başkanı Prof. Hüseyin Bağ ve Vekili Avukat Aysun Alçay ile görüşmesi üzerine konu hakkında bilgi almak istemesi ile Kurul Başkanı Prof. Hüseyin Bağ ve Avukat Vekil Aysun Alçay’ın Prof. Dr. Tuncay Görgülü Hocayı görür görmez; ‘‘Hocam bizim bir suçumuz yok, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman bizi şahsen arayıp, bize ne dikte ediyorsa ve ne yazdırmak isteniyorsa, bizde onu yazıyor ve imzalıyoruz,’’ sözü üzerine olayı Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Hüseyin Bağ’ın Cemaatin ‘‘yaşam tarzına ve yaşam biçimine ters oldunuz sözü ve cemaate hiçbir katkı sunmadığınızdan dolayı bunu daha önce Rektör Prof. Murat Erman nın sizi defalarca sözcüsü ve işbirlikçisi Prof. Arzdar Kiracı nın sizi uyarmasına ve özlük dosyasında size sıkıntı yaratacağını bildirmesine rağmen dikkate almamanız üzerine ciddiyetsizliğiniz sizi bu duruma getirmiştir,’’ demiştir. Üniversitelerarası kurul Başkanın bu sözü ve ifadeleri üzerine Prof. Dr. Tuncay Görgülü ülkeyi terk etmek yerine Türkiye’de Hukuksal mücadele başlatmıştır.

Siirt Üniversitesi Rektörü bununla da yetinmeyip; Siirt ilinde Prof. Dr. Tuncay Görgülü’nün ikamet ettiği ve kaldığı lojmana güvenlik güçlerini araya sokarak Kezer Yerleşkesi lojmanından eşyaları zorla, orantısız güç kullanılarak boşaltmış ve Siirt Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Arzdar Kiracı tarafından Fakültedeki çalışma odasının kapısı kırılarak, odasının kilitleri değiştirilmiştir. Ayrıca şahsi eşyaları, kitapları, parası ve çalışma belgeleri de gasp edilmiştir.

Siirt Üniversitesinde 2015 yılının Mayıs ayında Profesör olarak göreve başlayan ve 21.06.2018 tarihinde apar topar görevine son verilen ve Fetö cemaati Paralel devlet yapılanması tarafından ölümle tehdit edilen Prof. Dr. Tuncay Görgülü Siirt ilini terk ederek, hemen 2018 yılının Temmuz ayında Türkiye’de hukuk mücadelesini başlatmıştır.

Geçen hukuksal zaman içinde ve haksız bir şekilde görevine son verilen Prof. Dr. Tuncay Görgülü Yüksek idari Mahkeme olan Ankara bölge idare Mahkemesine kadar uzanan süreçte Ankara Bölge idare Mahkemesinde de itirazın ret edilmesi ile Danıştay 8. Dairesinde 2020/1351 Esas sayılı dava dosyasında halen devam etmesi ile gerek Ankara Bölge İdare Mahkemesi gerekse Gaziantep İdari Yargı Mensup ve üyelerinden de şuana kadar bu haksızlığa ve hukuksuzluğa dur diyecek ve Cemaatin paralel devlet yapılanmasına karşı gelecek kimse bulunamadığından dolayı Üniversitelerarası kurul Başkanı Prof. Hüseyin Bağ ve Siirt Rektörü Prof. Dr. Murat Erman’ın Fethullahçı yargı mensuplarını devreye sokması ile Prof. Dr. Tuncay Görgülü davasının devamlı bir şekilde duruşma ertelemeleri ve Rektör Murat Erman’ın işbirlikçi tetikçi Arzdar Kiracı aracılığı ile uyduruk, düzmece raporlar hazırlaması, savunması alınmadan, kendisinden habersiz ve yokluğunda, fakültedeki haksız göreve son verme yokluğunu da kollayarak, yararlanarak ve fırsat bilerek, bir soruşturma başlatmıştır. Tuncay Görgülü’nün savunması alınmaksızın, savunma vermeye gelmediği gibi asılsız iftira ve suçlamalarla hazırlanan kumpas Fetöcü paralel devlet yapılanması Akademik raporları yargıya göndermesi, yargıyı aldatma, yanıltma müdahalesini öğrenmesi ile gözler Siirt ilinin en yüksek düzeydeki yetkilisi seçilmiş AKP Milletvekili Osman Ören’ in yaptığı çok başarılı araştırmaları, soruşturmaları ve bilgilendirilmeleri ile Stratejik Güvenlik Kurumu raporları sonucu

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANI PROF. HÜSEYİN BAĞ SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. MURAT ERMAN GÖREVDEN ALINMIŞTIR

Bu gelişmeler üzerine Prof. Dr. Tuncay Görgülü GÖREVDEN ALINAN Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve halen görevde bulunan Cemaat ayağı Siirt Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzdar Kiracı siyasi Fetö paralel devlet yapılanması Kumpasının ÜAK Üniversitelerarası kurul başkanı Prof. Hüseyin Bağ ve Üyesi Prof. Mustafa S. Kaçacin Stratejik Güvenlik kurumlarınca yapılan araştırmalar sonucu; gerçek etken ve edilgen ayağı ortaya çıkarıldığından; bu Fetöcü paralel yapılmasındaki kumpasın ve arkasındaki diğer Fetö örgüt üyelerinin deşifre edebilmesi için giriştiği bu hukuksal mücadelesindeki gelişmeleri kendisinden ve Siirt AKP Milletvekili Osman Ören’den kesintisiz ayrıntılı olarak deşifre ettiğinden dolayı, bu süreç ile ilgili siyasi Fetöcü paralel devlet yapılanmasındaki özverili çalışmaları ile akademik paralel yapının ve güneydoğuda yuvalanan fetö kumpasının gerçek kimliğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu ile Siirt ili vatandaşlarının bilgi alma ilke ve iradesine dayanarak siz sayın okuyucularımıza Siirt Üniversitesindeki Cemaat yapılanmasının ayrıca Siirt Üniversitesi’nde akademik kisve altında, Güneydoğuda gizli Fetö paralel devlet yapılanması ve örgütsel faaliyet detaylarını hukuksal neticeleri ve cezai neticeleri ile sizleri aydınlatmaya ve yayınlamaya devam edeceğimizi bildiririz.

Şuana kadar Siirt Üniversitesinde görevden alınan Cemaat Rektörü Murat Erman yöntemi ile mağdur edilen ve görevine son verilen Öğretim Üyeleri

1- Prof. Dr. Hüseyin Gazi Özhan

2- Prof. Dr. Selami Sezgin

3- Prof. Dr. Meral Özhan

4- Prof. Dr. Ömer Terzioğlu

5- Prof. Dr. Sadettin Aksoy

6- Prof. Dr. Yüksel Birinci

7- Prof. Dr. Mehmet Korkmaz

8- Prof. Dr. Galip Bakır

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s