SAĞLIK DOSYASI /// SEMİH DİKKATLİ* : GATA VE ASKER HASTANELERİ N EDEN KAPATILDI / AÇILMADI ????


SEMİH DİKKATLİ* : GATA VE ASKER HASTANELERİ NEDEN KAPATILDI / AÇILMADI ???

-*Emekli Askeri psikiyatrist Dr.

15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ’cü teröristler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin temel hedefi, ülkeyi bir iç savaşa sürükleyerek parçalamak, TSK’yı dağıtarak etkisiz hale getirmekti.

Daha bu gecenin ilk anlarından itibaren, yaşananların emir komuta zinciri olmadan gerçekleşen, FETÖ’cü bir girişim olduğunu ve sonunun hayırlı olmayacağını düşünmüştüm. Neyse ki; TSK içinde halen çoğunlukta olan, Atatürkçü ve yurtsever personelin marifeti ve halkımızın desteğiyle bu girişim güdük kaldı.

Böylesine bir girişimin ardından; partilerin, STK’ların, devletin tüm kurumlarının bir eşgüdüm içinde davranması da ülke birlik ve bütünlüğü için çok önemliydi. Bu bütünlük algısı bozulmasın diye, OHAL ilan edilmesi bile çok tuhaf karşılanmadı. Çünkü darbe girişiminin ardından iktidardan tüm terör örgütlerinin üstüne gitmesi bekleniyordu. Geçen 5 yıllık süreçte ise terör örgütlerinin siyaset içinde de çok derinlere inen ve ayrıştırılması güç bir yapılanması olduğu daha da iyi anlaşıldı.

Darbe girişiminin yarattığı toz duman dağıldıktan sonra, ortaya çıkan ilk KHK’lar açıkçası beni iki ana nedenle çok üzdü. Askeri okulların tümünün kapatılması ve asker hastanelerinin sivilleştirilerek Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi…

Ben emekli bir asker hekim olmam dolayısıyla ikinci konu üzerine farklı medya kuruluşları aracılığıyla çok itiraz ettim. Benim gibi bazı asker hekim arkadaşlarımız ve hocalarımız da bu GATA ve asker hastanelerinin kapatılması girişime karşı çıktı. Ancak o dönem kimse bizi dinlemediği gibi, dönemin sağlık bakanı, sadece vatan sevgisi ve TSK’nın geleceği için yaptığımız itirazlar nedeniyle bizleri terörist olmakla suçladı.

Sonuçta; GATA Askeri Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne, hastanesi ise sağlık bakanlığına devredildi. Ayrıca; çeşitli şehirlerimizde bulunan, 39 kadar asker hastanesi de sağlık bakanlığına bağlandı. Tüm bu işlemler, hiçbir alt yapı, malzeme, arşiv, kütüphane devirleri bile doğru düzgün yapılmadan oldu üstelik…

Bu devir teslimleri bir kenara bırakalım, “tecrübe” devir teslimi bile yapılmadı…

‘DOĞRU DEĞİL’ DİYE HAYKIRDIK

Peki, bu hastanelerin sivil olmasının, GATA Hastanesi ve Tıp Fakültesi’nin kapanmasının ne gibi sıkıntıları olabilirdi ki bizler ilk günden itibaren bu işlem doğru değil diye haykırdık.

İşte bu aşamada, Emekli Doçent Tabip Albay Doğan Ceyhan –ki kendisi amatör tıp tarihçisi olarak da tanımlanabilir- tarafından “Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Mektebi ve Seririyatı” neden kapatılmamalıdır adlı yazısından bazı bölümleri alıntılamak isterim:

Gülhane, 1898 yılında açılmış ve ismini Topkapı Sarayı’nın “Gülhane Bahçesi’nden” almıştır. Ordunun seferlerdeki sıhhi ihtiyaçlarında önemli aksaklıkların görülmesiyle; bu sorunların giderilmesi amacıyla, tabip ve diğer personeli yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Gülhane’nin kuruluşunda Alman Dr. Rieder ve Dr. Deicke’nin bilgi birikimi ve yönlendirmeleri ile Osmanlı Devleti’nin bina, insan ve mali kaynaklarından yararlanılmıştır. Kurulduğu zamanlardaki ismi, “Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Mektebi ve Seririyatı (Askeri Tıp Uygulama Okulu ve Kliniği)” olarak belirlenmiştir. Gülhane; Kasımpaşa’dan, Erzurum’a, Çanakkale’den Diyarbakır’a, Gümüşsuyu’ndan, Van’a kadar birçok asker hastanesinin, Osmanlı’dan bu yana “ilmi ve tıbbi” merkezidir.

Gülhane’nin kurucu ekibi arasında bulunan Süleyman Numan, Raşit Tahsin, Asaf Derviş gibi birçok hocanın, ülkemiz tıp bilgisi ve kültürünün şekillenmesine önemli katkıları olduğu bilinmektedir.

Hastaların bulgu ve hastalık seyirlerinin yazılı olarak kaydedilmesinin, kurumsal ve düzenli olarak ilk gerçekleştirildiği yer olan Gülhane, kurulduğu yıldan itibaren araştırmalarıyla Dünya Tıbbı’na önemli katkılar sağlamıştır. “Gülhane Müsamereleri” adı verilen tıbbi toplantılar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tıbbi bilgi ve kültür aktarım çabalarının, mihenk taşları arasında sayılır. Ülkemizdeki tıbbın bilimsel ve insani karakterinin gelişmesine, Gülhane’nin dikkate değer katkıları olmuştur.

Osmanlı Devletinin son dönemlerindeki Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nda da, Gülhane’nin hem eğitim kurumu, hem de çalışanlarının direkt katılımı ile yurt savunmasına yaptığı önemli katkılar bilinir. Cumhuriyet’in kurulması sonrasında frengi, sıtma, verem, trahom gibi hastalıklara karşı başlatılan savaşta, Gülhaneli hekimleri ön saflarda görürüz. Refik Saydam, Tevfik Sağlam, Niyazi İsmet Gözcü, Abdülkadir Noyan gibi hekimler, ülke insanlarının sağlık düzeyinin arttırılması için önemli çabalara öncülük etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nden itibaren başlayıp, Cumhuriyetin erken döneminde daha da güç kazanan salgın hastalıklarla mücadelenin fikri temellerinin atıldığı “Milli Tıp Kongreleri”nin düzenleyici ve uygulayıcıları arasında pek çok Gülhaneli hekim bulunmuştur.

Gülhane, ülkemizi etkileyen tüm büyük olaylarda, kadro ve kurumsal bağlılıklar konusunda yeniden yapılanma, yeniden adlandırma; şehir ve bina değiştirme süreçleri yaşamıştır. Önce İstanbul’da Topkapı Sarayı girişi alt kısmında, Gümüşsuyu Asker Hastanesi’nde, kısa bir süre Ankara Mevki Asker Hastanesi’nde, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde; sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı binasında ve en son olarak da, Etlik’teki binasında hizmet vermektedir. Gülhane ülkemizdeki birçok kurum gibi, toplumsal ihtiyaçlara göre değişmiş ve değiştirilmiştir.

Bütün değişimlere rağmen, Gülhane’de değişmeyen ve günümüze kadar devam eden birçok gelenek bulunmaktadır. Gülhane’de yetişmiş ve eğitim almış olmayanlar dahi, biraz dikkatli bir gözlem ile bu gelenekleri fark edebilir. Memleket için fedakârca çalışmak, tıbbı bilimsel ilkelerle uygulamak, hastası için en iyisini gerçekleştirme çabası gibi mesleki hasletler, Gülhane eğitiminin içine işlemiş temel ilkeler arasındadır. Sağlık endüstrisi ile ilişkilerde ilkeli ve özenli olmak; uluslararası ilaç ve teknoloji pazarlama stratejilerinin iyi yanlarından yararlanmaya çalışırken, milli bakış açısını her zaman dikkate almak, hemen her Gülhanelinin, en önemli mesleki alışkanlıkları arasında bulunur. Bu ilke ve alışkanlıklar, Osmanlı ve Cumhuriyet tıbbının yüz yılı aşkın birikimlerini de içeren köklü bir geleneğin parçasıdır. Gülhane kapatılır ise bu geleneğin taşıyıcılarının önemli bir gücü de kaybedilmiş olacaktır.

Gülhane ve askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırmaya /kurgulanmaya ihtiyacı olduğu, biz emekli ve görevde olan asker hekimlerin de uzun zamandır dile getirmeye çalıştığı bir ihtiyaçtır. Bu yeniden yapılandırma sürecinde tepkisel ve duygusal yaklaşımlar yerine, ortak akıl ve sağduyuyu daha çok dikkate alan yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gülhane sadece bir hastane değildir. Bu toprağın insanlarına uzun yıllardır hizmet veren sivil, asker birçok tabibin eğitim, bilim ve kültür ocağıdır. Kapatılması kayıptır; yerine konması güç olacak bir kayıptır.”

Sevgili Dostum Doğan CEYHAN GATA neden kapatılmamalıdır sorusunun cevabını vererek, GATA’nın kapatılmasına karşı çıkarken ben de hem GATA hem de diğer asker hastaneleri yeniden neden açılmalıdır sorusunu cevaplamak isterim…

ASKER VE SİVİL HASTANELER ARASINDA ÖNEMLİ FARKLAR VAR

1- Diyarbakır başta olmak üzere, terör bölgesinde bulunan asker hastanelerinin, sivil hastanelerden önemli farklılıkları vardır. Bu farklar;

a) Güvenlik seviyesi üst düzeydir (Bu durum belki de en önemli konudur. Hem hastane, çalışan ve hastaların fiziki güvenliğini korumak açısından, hem de bir operasyona personelin her an hazır olması açısından…),

b) Tüm personeli özel araştırmalardan geçirilerek görevlendirilmiştir (Bu, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konularında fazlasıyla önem taşır.),

c) Doktorları çoğunlukla subaydır ve sağlık memuru vd. konularda görev yapan sağlık personeli astsubaydır (Personelin çoğunluğunun askeri eğitim almış olması, ki buna hemşireler de dâhildir, operasyonlarda çok büyük önem arz eder…),

d) Hemşireleri özel yetiştirilmiş, istihbarat incelemeleri titizlikle yapılmış kişilerdir (Bu personel için çok önemlidir, çünkü yaralı ve hastalara doğru tedavinin uygulandığı, doğru ilaçların verildiği ve kasıtlı bazı zararların verilmediğinden emin olunmasını sağlar.),

e) Personel 7 gün 24 saat esasına göre çalışan, fazla mesai, performans gibi dertleri olmayan, yaralı askerlerimize hizmet ederken ailesini bile unutan insanlardan oluşur (Asker hastanelerinde, çatışmadan yaralı geleceği haberi hastaneye ulaştığında saat kaç olursa olsun, imam dâhil herkes mesaideki yerini alır.),

f) Bu nedenle, bu hastanelere giden, askerlerimiz, diğer güvenlik güçlerimiz ve ailelerimiz kendilerini güven içinde hissederler (O bölgede ki polis ve koruculara da sorulduğunda hepsi bir yaralanma halinde, asker hastanelerine gitmek istediklerini ifade eder. O bölgede; sivil hastanelerde görev yapan, doktorundan hemşiresine bazı personelin PKK sempatizanı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu insanların bazı uygulamaları nedeniyle, büyük sorunlar oluştuğu ve oluşacağı ortadadır.).

BU İŞİ YAPACAK DOKTORLARI NEREDEN BULACAKSINIZ?

2-Kıtalarda görev yapan asker hekimlerin yeri nasıl doldurulacaktır?

a) Uçuş doktoru kim olacaktır (Hava Kuvvetleri hangi sivil doktorla çalışacaktır.),

b) Gemilerde kim aylarca sefere çıkacaktır (Hangi sivil doktor sadece maaş alarak, gemilerde aylarca görev yapacaktır.),

c) Terörle mücadelede ve savaş sırasında kim birliğiyle çatışmanın ortasına girecektir (hangi sivil doktor, silah kullanmayı bile bilmeden çatışmaya katılacaktır? Tabii ki Tabip Asteğmen olarak çatışmalara katılmış, kahramanlık göstermiş vatansever meslektaşlarımızın fedakârlıkları göz ardı edilemez.),

d) Sualtı hekimi kim olacaktır (Sadece bazı özel durumlar dışında maddi hiçbir getirisi olmayan bu alanda kim uzmanlık eğitimi alacaktır?),

e) Harp cerrahisi ve psikolojisi gibi alanlarda kim çalışacaktır (Bu özel alanlarda yıllarca birikmiş tecrübeler ne olacak ve bu alanlar da yapılan çalışmalarda gizlilik ilkesine kim uyacaktır?).

3- Askere alım, özel personel seçimi, atamaya esas raporlar, sınıf değişiklikleri, askerden ayrılma vd. gibi özel bilgi birikimi gerektiren raporları kim verecektir.

Daha saymaya kalksam, sabaha kadar, asker hastaneleri neden kapatılmasın diye sayarım. Beş yıllık uygulamalara bakıldığında da, askere alım, askeri öğrenci muayeneleri, komando gibi özel branş muayenelerinde yaşanan sorunlarla, çatışma bölgesinde yer alan askeri personele sunulan sağlık hizmetine kadar birçok alanda sorunlar oluştuğu dikkat çekmektedir.

Uçuş doktoru, psikiyatrist ve terörle mücadele de yıllarca çalışmış biri olarak daha sayacağım çok madde var ama susuyor ve ülkemiz için; alınan ve yanlış olduğunu düşündüğüm bu karardan artık dönülmesini umuyorum. İyileştirilmiş bir askeri sağlık sisteminin TSK için mutlak gereklilik olduğu artık görülmeli ve neredeyse tüm NATO ülkelerinde bulunan bu hastanelerin yeniden açılması sağlanmalıdır.

Şu gerçek mutlak bilinmelidir ki; askeri sağlık hizmeti, askeri harekâtın bir parçasıdır ve bu hizmet, askerliği ve operasyonel mantığı bilen kişilerce verilir. Yani; “Üç ambulans gönderir ve yaralıları aldırırız…” düşüncesinden çok daha öte bir anlam taşır.

Son olaylar göstermektedir ki bazen üç ambulansı bırakın, bir ambulans yollanarak bile yaralılarımız alınamamaktadır

LİNK : https://www.guncelmeydan.com/pano/gata-ve-asker-hastaneleri-neden-kapatildi-acilmadi-t50359.html

LİNK : https://www.veryansintv.com/gata-ve-asker-hastaneleri-neden-kapatildi-acilmadi

***

ASKERİ HASTANELER İHMAL İDDİALARININ ARDINDAN GÜNDEMDE

PKK’li teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Burak Tortumlu’nun hastaneye getirildiği sırada sağlık ekiplerinin hazır bulundurulmadığı iddia edilmişti. Söz konusu olayda ihmal olduğu iddialarının ardından uzman isimler askeri hastanelerin mutlaka açılması gerektiğini ifade etti.

Sarp Sağkal

24 Ekim 2021

Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun (26) hastaneye getirilişinde ihmal olduğu iddiası, 2016’da kapatılan askeri hastaneleri yeniden gündeme getirdi. Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “Operasyonel bir ordunun bir askeri hastanesinin olmaması kabul edilir bir durum değildir. ‘Devlet hastanesi de olur’ deniyordu ancak olmuyor. Bu şekilde maalesef kayıplarımız artar. Askeri hastanelerin mutlaka açılması gerekli” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise çatışma bölgelerinde harp cerrahisi bilmeyen hekimlerin görevlendirildiğine dikkat çekerek “GATA’nın kapatılması çok vahim bir hatadır” değerlendirmesinde bulundu.

‘YERLE YEKSAN ETTİNİZ’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile açığın kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Levent Doğancı, “Türkiye’ye modern tıbbı, askeri hastaneler getirdi. Siz asırlık bir çınarı içinde birkaç tane FETÖ’cü var diye yerle yeksan ettiniz. O zaman her yeri kapatmamız gerekiyor. Adliyeyi, okulları her yeri kapatmanız gerekir. Böyle kapatarak bir çözüm olur mu? Sizin bu yapılanmaya izin vermemeniz gerekiyordu. ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyerek Mehmetçiği devlet hastanesine mahkûm ediyorsunuz, orgenerali de özel hastaneye gönderiyorsunuz. Var mı böyle bir uygulama?” ifadelerini kullandı. Askeri hastanelerin mutlaka açılması gerektiğinin altını çizen Doğancı, “Seçimlerden sonra yeni bir iktidar geldiğinde mutlaka askeri sağlık hizmetleri tekrar açılmalı” çağrısı yaptı.

‘MESAJLA GÖREVLENDİRME’

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise “TSK’de sivil hekimleri görevlendirmek doğru değildir. Bu insanların çatışma bölgelerine gönderilmeleri de çok sakıncalı” değerlendirmesini yaptı.

Eskiden hekimlerin kendi özelliklerine göre görevlendirildiğini belirten Bulut, “Şimdi bir gece yarısı gelen WhatsApp mesajlarıyla ‘Şu birlikte görevlendirildiniz’ diye görevlendirmeler yapılıyor ve sağlık koşullarına bakılmıyor. Bu, ciddi mağduriyetler doğuruyor. Harp cerrahisi bilmeyen hekimlerin görevlendirilmesi söz konusu oluyor” ifadelerini kullandı.

GATA’nın kapatılması çok vahim bir hatadır ve bu, ileriye dönük kayıpları da artırır” uyarısı yapan Bulut, “Bu uyarı sadece yaralanma olayları için de değil. Eskiden GATA’nın gıda kontrollerini yapan kıta hekimleri vardı. Şimdi onların eksikliğinden kaynaklanan da birçok sorun var. Bunun gibi sayabileceğim birçok nedenden GATA tekrar bir askeri akademi haline dönüşmeli ve TSK’nin ihtiyacı olan hekimleri yetiştirmelidir” diye konuştu.

‘NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?’

Şehit Tortumlu’nun helikopter ile getirildiği hastanenin otopark alanından ambulans gelmediği için silah arkadaşları tarafından acil servise taşınmasına ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu. Sivil doktorlarla askeri bir hizmet verilemeyeceğini vurgulayan GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Levent Doğancı, “Görev olduğunda sınırötesine bir sivili nasıl göndereceksiniz? Sivil bir insanı askeri bir operasyona göndermeniz, bizim taraf olduğumuz birçok uluslararası anlaşmaya da aykırı olacaktır. Ona orada bir şey olsa nasıl açıklayacaksınız? Sivil bir insan neden cepheye gitsin? Bizim daha önce en uç noktada bile askeri sağlık hizmetimiz vardı. Bu kaldırıldı” tepkisini gösterdi.

LİNK : https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/askeri-hastaneler-ihmal-iddialarinin-ardindan-gundemde-1879110

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s