CIA DOSYASI /// ÖMÜR ÇELİKDÖNMEZ : Dolar darbesinin arkasında CI A var !!!!


Dolar darbesinin arkasında CIA var !!!!

15-12-2021

Döviz piyasaları allak bullak. Dar gelirli vatandaş ile mutlu mesut azınlık arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Maliye bürokrasisinin ekonomik krizi yönetmekteki beceriksizliği kamuoyunun dilinde. Ağzı olan konuşuyor, ağızları torba değil ki büzesin. Amaçları eleştirel katkı sunmak değil. Vahşi kapitalizmin borazanı bunlar.

Salon Solculuğu ile tatlısu halkçılığının ABD ve Avrupa kökleri…

Genç jenerasyon, maalesef yakın tarihten habersiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 1945-1950 döneminde ABD eksenli dış politikanın mimarıdır.

Bu dış politikanın 2. Dünya Savaşı sonrası “Sovyet Tehdidi”nden değil, Atatürk sonrası Türkiye Cumhuriyeti’ne yön veren CHP’nin, sınıfsal ve ideolojik yapısından kaynaklandığı söylenebilir.

Bu yapının Nazi yanlısı ideolog ve pratisyenleri, soğuk savaş öncesi yeni dünya düzeni ile uyumlu şekilde ABD eksenli dış politika üretti.

Türk Solu eski tüfeklerinin, anti emperyalist söylemlerine rağmen eğitimlerini ABD’de aldıklarını çoğu insan bilmez. Mesela bunlardan biri de 1890’da Bursa’ya göç etmiş Kazan Tatarı bir aileye mensup, TİP Başkanı Behice Boran‘dır.

Arnavutköy’deki Amerikan Kız Koleji’nde okudu. Amerikan Kız Koleji/ Robert Kolej’in, lise kısmını 1931’de birincilikle bitiren ilk Türk kız öğrenci oldu. Amerikan Michigan Üniversitesi (ABD) ona burs verdi. Michigan Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını tamamlamıştı.

Marksist kuramcı ve politikacı, Millî Demokratik Devrimcilerden Mihri Belli de yolu Amerika’ya düşenlerden. ‎Robert Kolej’in ardından ABD’de Mississippi Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Mihri Belli, Marksist düşünce ve devrimci eylemle 1936’da iktisat okumaya gittiği Amerika’da tanışmıştı.

Türk Solunun bir başka ağa babası Doğan Avcıoğlu , Fransa’da iktisat ve siyasal bilimler öğrenimi görmüştü. Bunlar sol gösterip sağ vurdular. Türkiye’de 1970’li yıllarda askeri bir müdahale ile sosyalist devrimin gerçekleşmesi gerektiğini savunuyorlardı.

Günümüzde küresel şer odaklarının başımıza bela ettiği ekonomik krize, bu batı tandanslı sol geleneğin adeta alkış tutmasının tarihsel arka planında işte bu iltisak olsa gerek. Aynı şekilde ABD’deki Mason localarından icazetli sözde milliyetçi kadrolar da bunlardan farksız. Al birini vur öbürüne.

Fahiş Dolar artışında ABD istihbaratlarının etkisi…

Pandemi ekonomisinin olumsuz etkilerine, tüm dünyayı kasıp kavuran kriz eklendi. Küresel çapta artan enflasyon endişeleri tüm ülkeleri parasal sıkılaşmaya mecbur bıraktı. Küresel resetçiler gelişmelerden gayet memnun. Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını belirtiyor. Türk Lirası’ndaki bu değer kaybı, Amerikan Doları’nın güçlenmesiyle yakından ilgili.

Ama, asıl neden bu mu? Tabii ki hayır!

Türkiye’de yaşanan dolara endeksli enflasyon artışının birinci elden sorumlusu, hazineyi betona gömen, mütaahitleri zengin eden zihniyet ve bu anlayışın kontrol altında tuttuğu sistem olduğunu kimse inkar edemez.

Bununla birlikte Türk ekonomisini cehenneme götüren iyi niyet taşlarını, ABD gizli servislerinin döşediğini kaç kişi bilir? Sakın bu yazdıklarımı, olup biten her türlü olumsuzluğu dış mihraklara fatura eden politik söylemle aynı kefeye koymayın. Benimkisi hariçten gazel okumak.

Türk ekonomisinin ayakları altına sabun koyan ABD istihbaratları…

ABD’de birbirinden bağımsız 16 federal istihbarat kurumu mevcut. FBI ve CIA de dahil olmak üzere ABD’nin 16 istihbarat teşkilatını bünyesinde bulunduran Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün şefi Anne tarafından Ukrayna Yahudisi olan Avril Haines. Babası, thomas Henry Haines, Rockefeller Üniversitesi Thomas Sakmar Laboratuvarında çalışıyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü görevini yapan kişi, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) gibi farklı istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonu yönetiyor.

Bu topluluğa üye örgütleri arasında istihbarat teşkilatları, askerî istihbarat ile federal yönetim bakanlıklarına bağlı sivil istihbarat ve analiz büroları bulunmaktadır.

Kısaca:

1. Office of the Director of National Intelligence/ Milli İstihbarat Direktörü Ofisi,

2. Central Intelligence Agency/ Merkezi İstihbarat Teşkilatı,

3. National Security Agency/ Ulusal Güvenlik Ajansı,

4. Defense Intelligence Agency/ Savunma İstihbarat Teşkilatı,

5. Federal Bureau of Investigation/ Federal Soruşturma Bürosu,

6. Department of State – Bureau of Intelligence and Research/ Dışişleri Bakanlığı – İstihbarat ve Araştırma Bürosu,

7. Department of Homeland Security – Office of Intelligence and Analysis/ İç Güvenlik Bakanlığı – İstihbarat ve Analiz Dairesi,

8. Drug Enforcement Administration – Office of National Security Intelligence/ Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi – Ulusal Güvenlik İstihbarat Dairesi,

9. Department of the Treasury – Office of Intelligence and Analysis/Hazine Bakanlığı – İstihbarat ve Analiz Dairesi,

10. Department of Energy – Office of Intelligence and Counterintelligence/ Enerji Bakanlığı – İstihbarat ve Karşı İstihbarat Dairesi,

11. National Geospatial-Intelligence Agency/ Ulusal Jeo-uzaysal-İstihbarat Ajansı,

12. National Reconnaissance Office/ Ulusal Keşif Ofisi,

13. Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/ Hava Kuvvetleri İstihbarat, Gözetleme ve Keşif,

14. Army Military Intelligence/ Ordu Askeri İstihbaratı,

15. Office of Naval Intelligence/ Deniz İstihbarat Dairesi,

16. Marine Corps Intelligence/ Deniz Piyadeleri İstihbaratı.

Bugün Türkiye’ye, tarihinde eşi benzeri görülmemiş ekonomik bir darbe yaşatılıyor.

Enflasyon, oynak döviz kuru, piyasada tedarik zincirinde yaratılan suni kıtlık, stokçuluk, bu istihbarat birimlerinin eşgüdümü ile müşterek organizasyonun sonucu.

Türkiye’de ekonomik kriz ortamını hazırlayan ve "Sam Amca"nın parası Doların ateşini yükselten Amerikalı istihbarat birimi; Department of the Treasury – Office of Intelligence and Analysis/Hazine Bakanlığı – İstihbarat ve Analiz Dairesi.

Department of the Treasury – Office of Intelligence and Analysis ne iş yapar?

Hazine de istihbarat toplamanın başlangıcı, Bakan Alexander Hamilton’ın batı Pennsylvania’da sürmekte olan “viski isyanı”nı araştırmak için kılık değiştirmiş bir vergi görevlisini göndermesiyle başlar.

Bugün İstihbarat ve Analiz Ofisi, yaptırım uygulanan ülkeleri, kara para aklayıcıları, teröristleri, uyuşturucu baronlarını ve kitle imha silahı satıcılarını yakından izler, bunların para trafiğini takip eder. Bu sayılan aktörlerin paralarını ABD finansal sistemi aracılığıyla hareket ettirmelerini önlemek için çalışır.

Ekonomik İstihbarattan kiminin haberi var?

Ekonomik İstihbarat; mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin yanı sıra, bir ülkenin ekonomisinin veya uluslararası ekonomik sistemin işgücü, finans, vergilendirme ve diğer yönleri ile ilgili bilgilerdir.

Ekonomik İstihbarat, bir ulusun olası askeri tehditlerin büyüklüğünü tahmin edilmesine imkan verir ve aynı zamanda potansiyel bir düşmanın niyetlerini tahmin etmede de değerlendirilir.

Savaş zamanında Ekonomik İstihbarat, bir düşmanın savaşı sürdürme kabiliyetinin temel göstergesidir. Bu, özellikle çatışmanın tamamen hareket kabiliyeti gerektirdiği ve ciddi ekonomik sorunlar yaratmadan uzun süre sürdürülemeyeceği ulusları incelerken özellikle önemlidir.

ABD, Türkiye hakkında Ekonomik İstihbarata 1948’de başlamış!..

İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak riyasetindeki basiretsiz Askeri bürokrasi 2. Dünya Savaşı’nın başından itibaren Hitler Almanyasının Nasyonal Sosyalist lider kadrosu ile oldukça iyi ilişkiler geliştirdi. Ancak savaşın sonunda Almanya’nın kaybettiği anlaşılınca “Müttefikler”in safına dümen kırdılar.

Sonuçta Müttefiklerin dediği oldu. ABD ve İngiltere tüm kurumları ile geldiler. Erken dönem CIA mensupları Anadolu’nun dört bir tarafına dağıldılar, karış karış gezdiler, Hükümette görevli bakanların kişilik analizlerini yaptılar, tüm kurumların siyasi, ekonomik raporlarını hazırladılar.

Bunlardan biri de dönemin Maliye Bakanı Şevket Adalan‘dı.

Adalan hakkında kısaca biyografik bilgiler verildikten sonra sonra şu yorum yapılıyordu;

"Son değişikliklerden yıpranmadan çıkabilen birkaç bakandan biri. Eylül 1947’den beri sırasıyla Tarım, Gümrük ve Tekeller ve Maliye Bakanı olmuştur. Açıkça mali konularda bilgili olmasına rağmen, henüz olağanüstü yetenekler göstermedi."

Görüldüğü gibi ABD istihbaratı, Türk ekonomisi ile sadece günümüzde değil 70 yıl önce de yakından ilgileniyordu.

Rand raporu da böyle hazırlanıyor. “RAND”, ABD Savunma Bakanlığı’na araştırma raporları ve analizler hazırlayan bir düşünce kuruluşu. 1948’den beri faaliyette olan bu kuruluşun raporları CIA, Pentagon ve ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından oldukça kaale alınıyor ve önerilerinin yüzde 90’ından fazlası hayata geçiriliyor.

Sahi geçenlerde emekli bir asker, taze siyasetçi (!) bu raporlara katkı vermekten dolayı tutuklanmıştı, değil mi?

CIA Kurdish Minority Report, 1948 tarihli Kürt Raporu…

Amerikalılar, 1948 yılında bölgeye olan ilgilerini sadece Türkiye veya Türk ekonomisi ile sınırlandırmadı. Bu kapsamda CIA tarafından 1948 yılında hazırlanan “Kürt Azınlık Problemi” raporu, ABD’nin o yıllarda bile, Kürdistan devleti kurulması için uğraştığını ortaya koyuyor.

Raporda, Kürtler’le ilgili ilginç bilgiler bulunuyor. Kürt dilinin, lehçelerden oluştuğu ve bir bütünlük taşımadığı saptaması yapılarak bir alfabesinin olmadığına dikkat çekiliyor.

CIA raporunda daha sonra, Kürtler’in, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki durumları ve “asimilasyona” karşı verdikleri mücadele anlatılıyor. Rapor, ilkel görünmelerine rağmen Kürtler’in isyancı oluşlarına övgüler düzüyor. CIA raporunun ilerleyen sayfalarında, Türkiye’deki Kürt isyanlarından da bahsediliyor ve şu satırlara yer veriliyor: “1. Dünya Savaşı’nın ardından Kürtler, bağımsızlıklarını kazanacaklardı, fakat Mustafa Kemal, Sevr Anlaşması’nı kurtuluş mücadelesiyle çöpe atınca, bu gerçekleşmedi.

Raporda daha sonra “Kürdistan”ın sınırlarını gösteren bir haritaya yer veriliyor. İşin ilginci bu haritanın, Kuzey Iraklı Kürt aşiret lideri Mesut Barzani’nin duvarında asılı haritayla hemen hemen aynı olması… Haritada, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu Kürdistan sınırları içinde gösteriliyor.

Dolar Darbesinin amacı Türkiye’yi Rusya ile kapışmaya ikna etmek!..

Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da askeri yığınak yapan ABD, Türk ekonomisine müdahale ederek Türkiye’yi Karadeniz’de ve Ukrayna’da, kendisi ile işbirliğine zorluyor. Hiç şüphesiz ailesi Ukrayna Yahudisi olan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün şefi Avril Haines, bu stratejinin uygulayıcısı.

Hiç şüpheniz olmasın bu yamyam sürüsünün amacı, Batı’dan askeri yığınak ile kuşattıkları Türkiye’yi, Ukrayna ve Karadeniz’ de Ruslarla karşı karşıya getirmek, savaştırmak.

İki seçenek var; ya ABD’nin dolar ve ekonomik kriz üzerinden yarattığı tehdit algısına boyun eğersiniz, koştura koştura Ukrayna’ya asker gönderir, Rusya ile papaz olursunuz ya da akıllanır betona para gömmekten vaz geçer, kendi yağınızla kavrulursunuz. Böylelikle Türk Askeri, ‘coni’ için kanını dökmez, ölmez, tercih sizin.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Seçilmiş Kaynakça

LİNK : https://www.cia.gov/about-cia/eo12333.html

LİNK : https://www.latimes.com/nation/la-na-17-intelligence-agencies-20170112-story.html

LİNK : https://www.dikgazete.com/yazi/rockefeller-personeli-ukrayna-yahudisi-avril-haines-cianin-yeni-patronu-oluyor-makale,3047.html-3047.html

LİNK : http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18966

LİNK : https://www.indyturk.com/node/147136/t%C3%BCrkiyeden-sesler/rand-raporu-fet%C3%B6-ve-cia%E2%80%99n%C4%B1n-i%C5%9Fg%C3%B6rmezlik-raporu

LİNK : https://www.biyografya.com/biyografi/16148

LİNK : https://www.mmd.org.tr/sidebar/soylesiler/hasan-sevket-adalanla

LİNK : https://ozcannevres.com/hasan-sevket-adalani-bilir-misiniz/

LİNK : https://peoplepill.com/people/hasan-sevket-adalan

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s