KİTAP TAVSİYESİ : İstihbarat Teorisi – Ümit Özdağ Kitap özeti, konusu ve incelemesi


İstihbarat Teorisi – Ümit Özdağ Kitap özeti, konusu ve incelemesi

İstihbarat Teorisi kimin eseri? İstihbarat Teorisi kitabının yazarı kimdir? İstihbarat Teorisi konusu ve anafikri nedir? İstihbarat Teorisi kitabı ne anlatıyor? İstihbarat Teorisi PDF indirme linki var mı? İstihbarat Teorisi kitabının yazarı Ümit Özdağ kimdir? İşte İstihbarat Teorisi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap Künyesi

Yazar: Ümit Özdağ

Yayın Evi: Kripto Yayınları

İSBN: 9786054125012

Sayfa Sayısı: 512

İstihbarat Teorisi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

İstihbarat; Türk toplumunda yanlış anlaşılan, yanlış bilinen, yanlış tanınan, korkulan, sık sık olumsuz anlamlarda kullanılan ve uzak durulması gerektiği düşünülen bir faaliyet biçimi olarak görülmektedir. Halbuki, İstihbarat ve istihbaratın tamamlayıcı argümanları olan psikolojik savaş ve propaganda ülkemizde yaşayan her ferdin günlük hayatının kaçınılmaz parçalarıdır. "istihbarat" ve "istihbaratçı" kelimelerinin kötü ve korkulur algılanmasının ardında yatan asıl gerçek ise; her hangi bir istihbarat çalışmasını etkisiz hâle getirmek için yapılan, karşı tarafın uyguladığı olumsuz propagandadır.

Bir millet için mevcut olan fırsat ve tehditler sadece askerî nitelikli değildir. Bu tehditler çok geniş bir alana yayılmıştır. İstihbarat, millî güvenlik politikasının temel parçasıdır.

İstihbarat çalışmalarını dikkate almayan devlet yönetimlerinin ise gözleri bağlı maraton koşan birisinden hiçbir farkı yoktur. Nereye gittiklerini, rakiplerinin önünde mi arkasında mı olduklarını, ne kadar koştuklarını, özetle hiçbir şeyi bilmeden, zaman ve enerji kaybederek koşup dururlar.

Türk politikacısı, Türk işadamı, sivil ve siyasi karar alıcılar mümkün olduğunca istihbaratçılardan ve istihbarattan uzak bir yaşamı tercih ederler. Karar alma süreçlerinde, istihbarat analizlerinin sonuçlarından mümkün olduğunca az faydalanırlar. Bu tarz davranış şekli karar alma süreçlerinde uygulanan çok tehlikeli ve hatalı bir yöntemdir. Doğru olan ise; bu karar alıcıların, karar verme aşamalarında his ve kanaatlerinden daha çok, kanıt ve analize dayanan bir düşünce ve çalışma yöntemiyle karar vermekleridir. Buda ancak doğru bilgi yeterliliğiyle, yani istihbarat ile elde edilir.

Bu çalışmada, istihbaratın ne olduğunun açıklanması gibi temel bir bağlamdan hareket edilerek, istihbaratın tarihî, istihbarat toplamada kullanılan temel araçlar ve istihbarat türlerinin yanı sıra "stratejik istihbarat" ve çalışmanın asıl merkezini oluşturan "stratejik analiz yöntemleri" de okura en ince ayrıntıları ile sunulmuştur. Umarız ki bu eser, ülkemiz insanına olduğu kadar, konuyla ilgili kişi ve kurumlara da fayda sağlayacak bir çalışma olur.

İstihbarat Teorisi Alıntıları – Sözleri

 • Geleceği görebilmek için tarih bilmek çok önemlidir. Birey için hafıza neyse, bir ulus içinde tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum nörotik bir kişi; tarihini bilmeyen bir toplum ise hafızasını kaybetmiş bir insan gibidir.
 • “Savaşlar önce dimağda ve yürekte kazanılır veya kaybedilir. Hiçbir zırh, hiçbir tahkimat nihai zafere, ilgili milletin yüksek onur ve seciyesinden, birlik ve dayanışmasından, askerin şuurlu sabır, metanet ve cesaretinden daha önemli bir etkili olamaz.”
 • “Türkleri yenmek için tarihlerini yenmek lazım.”
 • “Geleceği görebilmek için tarih bilmek çok önemlidir. Birey için hafıza neyse, bir ulus içinde tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum nörotik bir kişi; tarihini bilmeyen bir toplum ise hafızasını kaybetmiş bir insan gibidir.”
 • İstihbaratın kurumsallaşmasında ilk adımı atanlar Fransızlar olmuştur. Daha 1855 gibi erken bir tarihte Fransız ordusu bünyesinde bir istihbarat yapılanması oluşturulmuştur. İngiltere ise ilk istihbarat örgütleri olan Departman Of Military Intelligence (DMI) ve Departman Of Naval Intelligence (DNI)’i ancak 1877 yılında kurmuştur.
 • “Bilgiyi veren yargıyı belirler.”
 • "İsithbarat, milli güvenlik politikasının temel parçasıdır ve onun doğru kullanıldığında düşmanın diğer hatlara ulaşmasını engelleyecek ilk savunma hattı olduğu sürekli akılda tutulmalıdır."
 • 17. yüzyılda istihbarat hâlâ askerî nitelikli bir faaliyetti. Ancak 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında, Napolyon savaşları boyunca, askerî istihbarat yavaş yavaş tam zamanlı bir faaliyet haline gelmeye başlamıştır. Ayrıca Napolyon’un hareketli karargâhının "İstatistik Bürosu" adını taşıyan bir bölümü vardı.
 • İstihbarat faaliyeti, sürekli, kat’i, doğru, esnek, yaratıcı, şüpheci, gelecek merkezli ve profesyonel olması gereken bir faaliyettir.
 • Ulaşılabilir bilginin her dört yılda bir ikiye katlanması, devlet merkezli kuruluşların bu dev bilgi yığınının işleyebilmesini imkansız kılmakta, ortaya yeni bir pazar çıkmaktadır. Bu pazara "İstihbarat Pazarı" diyebiliriz. Bu pazarın diktatörleri ise işlenmeyi bekleyen ham maddeyi, yani veri ve malumat yığınını, istihbarata çevirmeye talip olan şirketler, dernekler, sivil toplum örgütleridir.

İstihbarat Teorisi İncelemesi – Şahsi Yorumlar

İstihbarat denen şeyin aslında ağırlıklı olarak beyinde gerçekleşen bir süreç olduğunu, filmlerdeki kaçmalı-kovalamalı sahnelerin ötesinde olduğunu gösteren bir kitap oldu. Bilek gücünden çok bilgi, birikim ve değerlendirme, yorumlama istediği için akıl gücüne ihtiyaç duyulduğunu kanıtlayan bir kitap. Her durum ve olayın kendine özgü istihbarat türleri ve taktikleri olması, Ümit Özdağ‘ın bunları yer yer örneklerle de açıklaması çok güzel bir kitaba imza atmasına sebep olmuş. Sadece kendini tekrar ettiği birkaç nokta olduğu için kitap uzamış gibi geldi bana. Bu konulara ilgi duyan herkesin kütüphanesinde bulunmalıdır diye düşünüyorum. (Dilruba Yıldız)

• İstihbarat; toplumumuzda yanlış anlaşılan, yanlış bilinen, korkulan, önyargıyla yaklaşılan bir faaliyet olarak görülmekte. Halbuki, istihbarat ve istihbaratın tamamlayıcı argümanları psikolojik savaş ve propaganda ülkemizde yaşayan her ferdin günlük hayatının kaçınılmaz parçasıdır. İstihbarat ve İstihbaratçı kelimelerine karşı duyulan olumsuz algıların ardında herhangi bir istihbarat çalışmasını etkisiz hale getirmek için yapılan, karşı tarafın uyguladığı "olumsuz propaganda" yatmaktadır. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye’mizde her ferdin yüzeysel de olsa istihbari bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bilinçli toplum kendisini bekleyen her türlü tehlike ve kumpasa daha etkin cevap verecek düşman saldırılarını daha başarılı savuşturacaktır. Savaş sadece cephede verilmez. En çetin savaşlarda kullanılacak en çetin silah, her türlü bilgi birikim ile donanmış bir beyin, manevi değerlerle çifte su verilmiş bir yürektir. Yazarımız kitabı son derece akıcı, herkesin anlayabileceği bir dille yazmış. İstihbaratın ne olduğunu ne olmadığını, öğrenilmesinin, hiç olmazsa bazı temel bilgilerin bilinmesinin ne gibi yarar sağlayacağını asgari manada anlatmaya çalışmış. Konuların daha iyi anlaşılması için çeşitli örnekler vermiş. Bu, kitabın çekiciliğini artırıyor. "Savaşlar önce dimağda ve yürekte kazanılır veya kaybedilir. Hiçbir zırh, hiçbir tahkimat nihai zafere, ilgili milletin yüksek onur seciyesinden, birlik ve dayanışmasından, askerin şuurlu sabır, metanet ve cesaretinden daha önemli bir etki edemez."(s.218) Kitabı okumanız televizyon programlarını, siyasilerin konuşmalarını ve yönlendirmelerini daha iyi analiz edebilmeniz için bile fayda sağlayacaktır. Haberimiz olmadan psikolojik operasyonlara, dolaylı yönlendirmelere, karapropagandalara maruz kalıyor olabiliriiiiizzzz ! ! Kitap özellikle 299. sayfadaki "Ay’da Petrol Var" Bölümü için bile okumaya değer. Yazımı bir alıntıyla bitirmek istiyorum. "Ermeni psikolojik operasyonunu amacı açısından tam anlamı ile anlayabilmek için 1875’de Sırp ordularını düzenlemek amacı ile Çar tarafından yollanan Rus generali Çernayev’in çara gönderdiği raporda yazdığı şu satırlar çok önemlidir: ‘Burada kısa yoldan ordular yaratmak, bu orduları ölüme sevk etmek mümkün. Fakat yarattığım her güç Türkler tarafından ezilmektedir. Ölümden korkmayan Türkler ecdatlarının hatıralarını incitmekten çekiniyorlar. Türkler zaferi bir defa kazanıyorlar, hatıralarını nesiller boyu hafızalarında yaşıyorlar. Anlıyorum ki, Türkleri yenmek için tarihlerini yenmek lazım."(s.298-299) 10.12.2018 22:21 Erciş (Ali Dayıcık)

Cümleten selamlar. Belki de özellikle bizim Türk kelimesinin içerdiği bütün konular ile alakalı en iyi kitabı okudum. İstihbarat konusunda bu kadar detaylı bir eseri hem de bir Türk’ten okumak da Temmuz ayının başında dediğim gibi Türkler aşmış abi! Ne diyeceğimi şaşırdım cümle kuramıyorum idare edin. Bu arada istihbarat demişken, İstihbarat dersi notumu da atayım. (Bir Bakın Derim) https://i.hizliresim.com/2ajPVN.png Önemli ilkeler (sürat, kesinlik, doğruluk) ve istihbaratın sadece hayallerdeki gibi silahlar, kavgalar değil bir beyin mücadelesi olduğunu anlatıyor kitabımız. Milli gücü oluşturan unsurlar, istihbarat toplama teknikleri, bilginin önemi, stratejik analiz, istihbaratın döngüsü, analizi, hipotezi, değerlendirme raporları gibi tüm konular İstihbarat Nedir konusuyla başlayarak devam ediyor. Oldukça kapsamlı bir çalışma görüyoruz. Yazarımız, bu kitabında kendisi de dahil olmak üzere tam 818 kaynak ve örnek kullanıyor. Oldukça kapsamlı bir inceleme örneği olmuş. Yazarımızın ellerine sağlık. Eğer böyle konulara merakınız varsa kesinlikle okuyun derim. Bol keyifli okumalar, mutlu günler dilerim.. (Sadık Kocak)

İstihbarat Teorisi PDF indirme linki var mı?

Ümit Özdağ – İstihbarat Teorisi kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de İstihbarat Teorisi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Ümit Özdağ Kimdir?

Aslen ana vatanı Dağıstan olan Kumuk Türklerindendir. Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ’ın oğlu olarak 3 Mart 1961’de doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960’ta Japonya’ya hükûmet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo’da dünyaya geldi.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır.

Akademik kariyeri

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerdeki illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesinde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders verdi. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini (ASAM) kurdu. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. ASAM’ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005’te Gazi Üniversitesinden ayrıldı.

Siyasi yaşamı

Milliyetçi Hareket Partisi (2006-2016)

MHP’nin 19 Kasım 2006’da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011’de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı’nda MHP MYK Üyesi seçildi.

Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti.

MHP’de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz’da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020, 2021)

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti’ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir. 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti.

4 Mart 2021 tarihinde, "Fetö’cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos’u Türkiye’lilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk’ü Türk milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla, HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP’yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP’nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini, keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini belki de en önemlisi büyük umutlarla büyük risklerle Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir." açıklamasında bulunarak İyi Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi’ni başlattı. Zafer Partisi adlı yeni partisini 26 Ağustos 2021’de kurdu.

Dr. Burçin Özdağ ile evlidir ve Alp adında bir çocuğu vardır.

Ümit Özdağ Kitapları – Eserleri

 • İstihbarat Teorisi
 • Algı Yönetimi
 • Kaçınılmaz Çöküş
 • Türk Sorunu
 • Kendi Ülkesinde Kuşatılan ve Bölünen Ordu – Türk Silahlı Kuvvetleri
 • Stratejik Göç Mühendisliği
 • Gelecek 1000 Yılda Da Buradayız
 • Yeniden Türk Milliyetçiliği
 • PKK ile Pazarlık
 • Türk’ün Vatanla İmtihanı
 • Türk Ordusunun Pkk Operasyonları
 • İstihbarat Örgütleri
 • PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?
 • Atatürk İnönü Dönemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri
 • 21. Yüzyılda Prens
 • İkinci Tek Parti Dönemi
 • İstihbarat Dünyası
 • Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası
 • 27 Mayıs İhtilali
 • Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları
 • Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?
 • Türkiye’de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK
 • Pusu ve Katliamların Kronolojisi
 • Türkiye Kuzey Irak ve PKK
 • Saray Rejiminin Çöküşü ve Türkiye’nin Yükselişi
 • Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi?
 • Küçük Orta Doğu Suriye
 • Telafer
 • Milli Güvenlik Teorisi
 • Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikalar
 • Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
 • Ülkücü İktidar
 • 27 Mayıs İhtilali
 • Kültürel Yapı ve Kültürel Kimlik Sorunu
 • Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası

Ümit Özdağ Alıntıları – Sözleri

 • Kıbrıs Türk milleti için Batı karşısında psikolojik direnç hattıdır. Bu hattın kırılması, bu hattan geri çekilme başka geri çekilmeleri tetikleyecektir. (Türk’ün Vatanla İmtihanı)
 • . Çünkü emperyalizm ve yerli işbirlikçi[1]leri Türk halkını aldatmak, uyutmak ve alış[1]tırmak için her yolu kullanmaktadır. Bu yo[1]ğun propagandaya karşı izlenecek tek yol kar[1]şı propaganda ile Türk halkını uyandırma, millî bilinci yüksek tutmak için Suriyeli sı[1]ğınmacılar üzerinden ülkemize kurulan em[1]peryalist komployu deşifre etmektir. Propa[1]ganda zihinleri ve yürekleri işgal etmek için yapılan bir savaştır. Türk milliyetçileri, yurt[1]severler, Atatürkçüler karşı propaganda ile Türk Milleti’nin zihninin ve yüreğinin işgalini engelleyecektir. . (Stratejik Göç Mühendisliği)
 • Yaşadığımız coğrafya tarihin en zor coğrafyasıdır. Anadolu adeta bir Bermuda Şeytan Üçgeni’dir. Anadolu’da gemiler ve uçaklar batmaz. Anadolu’da devletler ve milletler yok olur. (Kaçınılmaz Çöküş)
 • Algı yönetimi dostları yönetmek düşmanı ise yenmek için gerekli, hatta vazgeçilmezdir. (Algı Yönetimi)
 • Orduların ruhu vardır ve gelenekler oluşturur. Orduların ruhlarının olduğundan habersiz olan siyasetçiler, onları mağlubiyete sürükler. (Türk’ün Vatanla İmtihanı)
 • . Basınımızda BOP haritası diye popüler olan Ame[1]rikan Yarbayı Ralph Peters’in "Kan Sınırları" harita[1]sını bilirsiniz. Yazı Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergi[1]si’nin 1 Haziran 2006 tarihli sayısında çıkmıştı. An[1]cak pek azımız yazının metnini okudu. Yazıda Yarbay Peters keyifle şöyle buyuruyordu: "Ah, ve size 5000 yıllık tarihten başka bir küçük gerçek: Etnik temizlik iş görür." Keyifle tabi, ne de olsa herif Texas veya Cali[1]fornia’ya Meksikalıların yerleştirilip oraların Ameri[1]kanlardan temizlenmesinden değil, Türkiye’nin Sevr[1]vari parçalanmasından söz ediyor. . (Stratejik Göç Mühendisliği)
 • Merve Çavdar, 25 yaşında genç bir öğretmen adayıydı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler öğretmenliğinden mezun olmuştu. Fakir bir ailenin evladıydı. Bir an önce öğretmen olarak atanarak ailesine yük olmamak istiyordu. Yıllarca iş aradı, bulamadı. 17 Nisan 2018de yaşadığı Aydın İncirliovada intihar ederek yaşamına son verdi. Sadece Merve mi hayata veda etti? Hayır, 2016-2017 yıllarında 42 öğretmen adayı gencimiz intihar etti. Ancak bu çocuklarımıza ölesiye istedikleri öğretmenliği yaptırmayan Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 900 Suriyeliyi öğretmen olarak atandı. Bunlar sadece Suriyeli çocuklara değil, Türk çocuklara da ders verecekler. (Kaçınılmaz Çöküş)
 • Akılda tutulması gereken husus, propagandayı hazırlayanın kendisine ve kendisi gibi düşünen dar çevreye değil, kendisi gibi düşünme ihtimali olan, kendisi gibi düşünmesini istediği çevreyi ikna etmek için propaganda yaptığı hususudur. (Algı Yönetimi)
 • Türkiye’nin özellikle Atatürk’ten sonraki hatası, İran ve Irak’taki Türk soylu Kürtlere, Türkmenlere ve Azerîlere sahip çıkmamak olmuştur. Böylece, Kürtler onları istismar eden dış güçlerin oyunlarına açık hâle gelmişlerdir. Türkiye’deki Kürtlerin Türk olduğu görüşünü resmî ideoloji olarak ortaya koyarken, Irak ve İran’daki Türk-Kürtleri ile ilgili en ufak bir tespit yapılmamış, politika geliştirilmemiştir. (Yeniden Türk Milliyetçiliği)
 • ” sadece güçlü olmak için güce sahip olmaya çalışmak” da anlamsızdır. Zira ”Siyasetin bir vasıtası olarak kullanılmayan veya kullanılma becerisi gösterilmeyen yeteneğin güç olma yeteneği yoktur. (21. Yüzyılda Prens)
 • Bin seneden bu yana Anadolu’da siyasi egemenliğin bölünmesi hep zaaf olarak algılanmıştır.”Beylikler Dönemi” ve ”Fetret Dönemi” diye adlandırılmıştır.Anadolu coğrafyasında ”tek egemen”,siyasi kültürün bir parçasıdır.Bugünkü kavramlarla üniter yapı normal durum iken diğeri anormalitedir. (Türk’ün Vatanla İmtihanı)
 • Demokratik Türk siyasetinin önündeki en büyük görev Türkiye’yi "Saray Rejimi"nden Türkiye büyük bir çöküş yaşamadan tekrar demokratik rejimi döndürmektir. (Saray Rejiminin Çöküşü ve Türkiye’nin Yükselişi)
 • … ilk kez 6 Kasım 1993’de Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in Türkiye’deki süreci tanımlamak için kullandığı Düşük Yoğunluklu Çatışma (DYÇ), mücadelede askeri olmaktan çok, siyasidir. (PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?)
 • Milli vicdanları ancak meclisler temsil eder. (Türk’ün Vatanla İmtihanı)
 • …parlamentoların ancak ”konuşma mekânları” olarak kalmalarına ve parlamento üyelerinin de sadece siyasal parti liderlerinin isteklerine göre hareket eden kişiler olmakla eleştirilmelerine yol açabilmektedir. (21. Yüzyılda Prens)
 • …Başbakan R.T. Erdoğan’ da … ”Türk milliyetçiliğinin bölücülük olduğunu” ileri sürmektedir. (PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?)
 • Süngülerle her şeyi yaparsınız ama üzerine oturumazsınız. (Türk’ün Vatanla İmtihanı)
 • 1) Yerli dil, argo, deyim ve nükteleriyle birlikte doğru olarak kullanılmalıdır. 2) Uygun lehçe kullanılmalıdır. Telaffuz ve aksan uygunluğu çok önemlidir. 3) Yuvaya ve köye ait sözcük, konu ve semboller kullanılmalıdır. Bu sözcükler her yerde sempati uyandırır ve olumlu duygusal tepkiler yaratır. (Algı Yönetimi)
 • İstihbaratın kurumsallaşmasında ilk adımı atanlar Fransızlar olmuştur. Daha 1855 gibi erken bir tarihte Fransız ordusu bünyesinde bir istihbarat yapılanması oluşturulmuştur. İngiltere ise ilk istihbarat örgütleri olan Departman Of Military Intelligence (DMI) ve Departman Of Naval Intelligence (DNI)’i ancak 1877 yılında kurmuştur. (İstihbarat Teorisi)
 • İstihbarat faaliyeti, sürekli, kat’i, doğru, esnek, yaratıcı, şüpheci, gelecek merkezli ve profesyonel olması gereken bir faaliyettir. (İstihbarat Teorisi)

KİTABI BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s