KİTAP TAVSİYESİ : Derin Devlet – Kolektif Kitap özeti, konusu ve incelemesi


Derin Devlet – Kolektif Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Derin Devlet kimin eseri? Derin Devlet kitabının yazarı kimdir? Derin Devlet konusu ve anafikri nedir? Derin Devlet kitabı ne anlatıyor? Derin Devlet PDF indirme linki var mı? Derin Devlet kitabının yazarı Kolektif kimdir? İşte Derin Devlet kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap Künyesi

Yazar: Kolektif

Yayın Evi: Profil Yayınevi

İSBN: 9759961077

Sayfa Sayısı: 128

Derin Devlet Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Soğuk Savaş sonrası derin devlet örgütlenmeleri toplumsal ve uluslararası sorgulamalar nedeniyle önemli sınırlamalarla karşılaşmış, bu süreçte saldırganlıklarını da artırmışlardır.

– Emin Gürses

Derin Devlet emperyalizmin güdümünde olmayan tam bağımsız ulus devlettir. Bu bağlamda Teşkilatı Mahsusa Derin Devlet’in bir organıdır.

– Erol Bilbilik

Sultan II. Abdülhamid’in jurnal teşkilatı, Derin Devlet nitelemesiyle anılmayı hak edebilir, ama “Teşkilat-ı Mahsusa” etmez.

– Ömer Lütfi Mete

Eskiden derin devlet şimdi ise akil devlet adını verdiğim yapının hiçbir faaliyeti meşruiyet dışına taşmaz. Çünkü bir davranışın meşruiyetinin sınırlarını çizen odur.

– Mahir Kaynak

Soğuk Savaş döneminde ülkelerin hem istihbarat örgütlerini hem derin devletlerini yöneten, yönlendiren NATO’nun kendisi idi. Tıpkı Silahlı Kuvvetleri yönetimi yönlendirdiği gibi.

– Erol Mütercimler

Devletin kendi derinliğinde boğulmaması için, bıraktığı yasal boşluğun işlevsel değil, yasal aktörlerce doldurulması önemlidir.

– Deniz Ülke Arıboğan

Menderes ve arkadaşları döneminde Türkiye NATO”ya girdi, Gladyo da Türkiye”ye…

– Nuh Gönültaş

Mumcu suikastından sonra Türkiye”de nasıl bir toplumsal travma yaşandığını, on binlerce insanın "Kahrolsun şeriat" sloganlarıyla sokaklara çıkarıldığını, bu ve benzeri krizler üzerinden ne tür siyasi senaryoların uygulandığını az çok hepimiz biliyoruz.

– İbrahim Karagül

Derin Devlet Alıntıları – Sözleri

 • Doğrular yanlış kişiler tarafından ifade edilirse doğru, doğru olmaktan çıkar.
 • Unutulmamalıdır ki bir ülkede gölgelerin kapladığı alanın büyümeye başlaması bu ülkede güneşi battığı anlamına gelmektedir.
 • Uçağın bulunduğu bölgedeki nöbetçi asker, kazadan bir gün önce, hiç tanımadığı bir kişinin, parola vererek bölgeye girdiğini bildirdi. Bu meçhul kişi hiç araştırılmadı. Kara Havacılık Okulu Anket Heyeti, kaza nedeni için, "yüzde 40 pilotaj, yüzde 60 aşırı buzlanma” dedi. Müşterek kanaat raporunu düzenleyen heyet ise, tam aksi görüş bildirdi. Askeri Savcılık, uçuştan üç saat önceki hava raporunu temel alarak "buzlanma” sonucuna vardı. Ancak uçuş saatindeki hava raporu karın erimeye başladığını gösteriyordu. RP Lideri Necmettin Erbakan, 1993 Aralık ayında, uçağı Çekiç Güç’ün düşürdüğünü iddia etti. Uçağın düşmesine ilişkin İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, uçağın buzlanma nedeniyle düşmediği iddia edildi. Faili meçhul cinayetler konusunu araştıran CHP heyeti üyesi Mahmut Işık, Bitlis’i Kahraman Bilgiç’in öldürdüğünü öne sürdü. Uçağın pilotlarından Yüzbaşı Tuğrul Sezginler’in ablası Saime Sezginler, dosyanın sümenaltı edilmek istendiğini ileri sürdü. Abla Sezginler’e göre, davaya bakan Yargıç Üzeyir Termeli bazı tanıkların yanında "karanlık güçlerin baskısı altında kaldığını” itiraf etmişti. Bu nedenle yargıcın reddi talep edildi. (Sayfa 26) Evet, bilirkişi raporu kazadan çok, sabotaj olasılığını işaret ediyordu ama askeri makamlar bunu hiç dikkate almadılar. Acaba neden? Korunması gereken kimseler mi vardı? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi bu olay, ABD’nin planladığı bir sabotaj mıydı? Sabotaj tanığı nöbetçi askerin ifadesi çok dikkat çekicidir. K.K.K. As. Savcılık hazırlık dosyasında dizi 70’te ifadesi bulunan olay tanığı Tahir Metin’in askeri savcıya verdiği 18.02.1993 tarihli ifadesinde; Şubat günü saat 19.00-21.00 arasında 5 no’lu kulübe nöbetçisi idim. Saat 19.30 civarında dahili kışlık kıyafetli, pilot bereli, astsubay olduğunu tahmin ettiğim resmi bir şahıs havacılık okuluna doğru geçiyordu. Dur ihtar ettim. Durdu, parolayı ve işaretini sordum, bildi. Parolayı bildiği için ve üniformalı olduğu için içimde şüphe uyanmadı. Ben dört aydır bu birlikte görevliyim, sık sık aynı yerde nöbet tutuyorum. Daha önce nöbet yerimizden yürüyerek geçen birini görmedim… Şahsın kolunda nöbetçi kolluğu yoktu,” denilmektedir. Askeri savcılık hazırlık dosyasında, bu önemli tanık beyanı doğrultusunda bir soruşturma veya araştırma olmadığını görüyoruz. Bu ifade alınmış ve öylece kalmış. (sayfa 28)
 • Sovyetler Birliği dünya üzerindeki dengede giderek daralan bir konuma gelmekteydi. Bunun sebebi, diğer ülkelere hakim olan yönetici güçlerin komünizmden korkmalarıydı. Çünkü komünizm, var olan sosyal yapıyı ve egemen güçleri hedef almaktaydı. Onun için herkes ABD’nin etrafında toplanmaktaydı. ABD’nin etrafında toplanmalarının bir diğer sebebi de Kızıl Ordu korkusuydu. Rusya bu iki korkuyu ortadan kaldırdı. Önce komünist rejimi ve Komünist Partisi’ni ortadan kaldırdı. Sonra dünyayı yöneten güçlere şu mesajı verdi: Artık sizin düşmamnız ortadan kalkmıştır. Hesaplarınızı bu tehdide göre yapmayın. Kimse sizi tehdit etmemektedir.”
 • Çünkü Kurtuluş Savaşını yapan ve cumhuriyeti kuran ordu… Devrimleri yapan kadro hep aynı kadro. Durum böyle olunca Gazi Mustafa Kemal’in yazılı olmayan ve çok net biçimde altını çizdiği bir konu var: Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türkiye Cumhuriyeti devletini silahlı kuvvetlerin korumasına bırakmıştır. Şimdi Kemalist ideolojinin iki tane ordusu vardır. Birincisi TSK. .. Bu çok anlaşılabilir, ikincisi eğitim ordusu, yani öğretmenler. Mustafa Kemal bu iki orduya emanet etmişti Cumhuriyeti. Öğretmen kesimi, yani eğitim ve öğretim kesimi Köy Enstitülerinin kapatılması ile zaten çöktü. Eğitim, öğretim projesi çökmüş olduğu için bugün cemaatler ve tarikatlar eğitim ve öğretimde çok ön plana çıktı.
 • Milli İstihbarat Teşkilatı’nı derin devlet bağlamında nereye koyuyorsunuz? Şimdi dünyadaki örneklerine baktığımız zaman ulusal istihbarat teşkilatlarının derin devletle her zaman bağlantısı vardır. Bu nedenle istihbarat teşkilatları eylemlerinde, operasyonlarında kendilerinin gün yüzüne çıkamayacakları, çıktıklarında sakıncalar doğuracağı bütün operasyonlarda taşeronlar kullanır. Tüm operasyonlarda adına derin devlet dediğimiz bağlantı odaklarını kullanır. Bunlar illegal kurumlar, kuruluşlardır, çünkü onlar operasyonu yapar, ama istihbarat örgütü ortada görünmez. Yani MİT’in böyle olayları var mıdır derseniz somut olarak bir şey söyleme şansım yok. MİT’in içinde değilim. MİT Müsteşarı da değilim. Ama dünyadaki örneklerine baktığınız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılananlar açıklanıyor. İşte MOSSAD’ın yaptıkları ortada. Bunlar açıklanıyor, ortaya çıkıyor. İşte Almanya’da Baider-Mainhoff çetesinin ortadan kaldırılması olayında olduğu gibi, İtalya’daki Kızıl Tugaylar meselesinde, Aldo Moro cinayetinde olduğu gibi pek çok eylem var. İşte en son Benazir Butto suikastında görüldüğü gibi bunlar oluyor.
 • Amerika Birleşik Devletleri. Niçin? Çünkü CIA ve onunla bağlantılı operasyonlar ortada. En canlı örneklerden birisi kimdir? Salvador Allende’nin ördürülmesi. Bunu gibi yüzlerce örnek vardır. İsrail aynı şekilde. Almanya’da BND aynı şekilde. Yani kısacası derin devlet olması gereken bir kurumdur. Niye? Çünkü devletleri ayakta tutan onların istihbarat örgütleridir. Ve o istihbarat örgütlerinde ülkelerin en iyi yetişmiş insanları, en gözdeleri yer almalıdır. Ama bizim istihbarat örgütümüz MİT öyle bir hale getirildi ki —özellikle 12 Mart 1971’den sonra- MİT işkence yapan, insanların gözlerini oyan, onları sakat bırakan bir kurum gibi tanıtıldı.
 • Ben baştan beri meseleyi öyle görüyorum. 11 Eylül olmamış olsaydı Amerika, Afganistan ve Irak’a bu kadar kolay operasyon yapamayacaktı. ABD, 11 Eylül’e kadar örneğin Türkiye ve Çin’i yargılarken hep insan haklarından, adaletten, hukuktan söze diyordu. Ama 11 Eylül’den sonra Amerika, "Benim doktrininin değişti. İnsan hakları birinci öncelik değil. Ulusal güvenlik birinci öncelik” dedi. Bir kere bunu değiştirdi. Ayrıca oradaki uçaklar için çok şey söylendi. Uçaklardan birisinin tanker uçak olduğu ortaya kondu. Yani yolcu uçağı almadığı söylendi. Hadi bundan vazgeçtim, Pentagon’a bir uçak girmediği, Pentagon’a füze atıldığı NASA’nın kendi fotoğrafları ile ortaya kondu. Bütün o koca sekiz buçuk saniyede iki tane çelik bina çöktü, ama aynı şekilde Karakaş’ta ve Madrit’te aynı yükseklikte yanan aynı çelik konstrüksiyonlarla yapılmış binalar çökmedi. O zaman Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binaların kontrollü patlama ile çökertilmiş Olduğu ortaya kondu. Bunları ortaya koyanlar kimler? Amerika Birleşik Devletlerinin kendi kaynakları. Sonra kim koydu ? Almanya kaynakları, Fransa kaynakları… Bütün o çelik bina eridi, ama Muhammed Atta’nın pasaportu zedelenmeden ortada duruyor. Böyle şey olabilir mi hiç? Ayrıca yolcu listelerini hiçbir zaman hiç kimse göremez.
 • Soğuk Savaş donemıyle ilgili en sevdiğim hikâyelerden biri Birleşik Devletler ‘e gezmeye gelen bir grup Rus gazeteciyle ilgilidir. Ziyaretlerinin son günü ev sahibi izlenimlerini sorar. "Söylemek zorundayım ki" der cevaplayan, "bütün gazeteleri okuyup gün ve gün bütün televizyonlarının izledikten sonra tüm hayati konularda herkesin fikirlerinin aynı olması şaşırttı. Kendi ülkemizde bu sonuca ulaşmak ısın habercılerimızi çalışma kamplarına gönderdik. Hatta tırnaklarını soktuk. Sız burada bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Sırrınız nedir?" Peki sır nedir? Bu haber bürolarında, iletişim fakültelerinde , habercilikle ilgili yayınlarda sıkça sorulan bir soru cevabı da henuz milyonlarca insanın hayatı için büyük önem taşıyor New York Times bu sorunun cevabını geçen yıl 24 Ağustos’taki başyazısında açıkladı: "Eğer şimdi bildiklerimizi daha ne eden biliyor olsaydık, Irak işgali genel bir halk protestosuyla engellenirdi." Bu ilginç itiraf aslında manaya geliyordu: Haberciler işlerini yapmamış ve Bush’un yalanlarını engellemek, ifşa etmek yerine bu yalanları kabul ederek, onaylayarak ve tekrarlayarak halkı kandırmıştı. Times’ın söylemediği ise kendi gazetelerinin ve geri kalan tüm medya Bush’un yalanlarını ortaya çıkarsaydı bir milyona yakın insanın bugün hâlâ hayatta olacağıydı. Bu çok sayıdaki kıdemli kuruluşlarda çalışan çok sayıdaki habercinin düşüncesi. Bir kısmıyla bu konuda bizzat konuştum, bir kısmı ise bunu kamuoyunun önünde açıkladı. Ne kadar ironiktir ki, sansürün özgür denilen toplumlarda nasıl işlediğini, totaliter bir toplumda haber yaparken anlamaya başladım
 • Vietnam Savaşı sona erdiğinde Encounter dergisinin savaşı izlemiş saygın muhabirlerinden Robert Elegant bir makale yayınladı. "Modern çağda ilk defa” diye yazıyordu, "bir savaşın sonucu savaş meydanında değil, basılan gazetelerin sayfalarında ve televizyon ekranlarında belirlendi.” Elegant savaşın kaybedilmesinden haberlerinde bu savaşa karşı çıkan habercileri sorumlu tutuyordu. Robert Elegant’ın görüşü Washington’da kabul gö- ren bir hikmet haline dönüştü ve hâlâ da öyle. Irak’ta Pentagon hazırlanmış senaryolara katıştırılmış gazeteciler türetti, çünkü eleştirel gazetecilik yüzünden Vietnam Savaşı’nın kaybedildiğine inanıyorlardı.
 • Glasgow Üniversitesi tarafından Filistin’le ilgili haberler üzerine yapılmış öncü bir çalışma var.İngiltere’de televizyon izleyen genç insanlarla görüşmüşler. %90’ından fazlası kanuna aykırı yerleşimcilerin Filistinliler olduğunu düşünüyor. Danny Schecter’in ünlü deyişiyle: "Ne kadar çok televizyon izlersen o kadar az bilirsin.”
 • 11 Eylül’de dünya tarihindeki en ciddi kırılmalardan biri yaşandı. El Kaide, ABD’nin siyasi, askeri ve ekonomik hedeflerini vurmuştu. Saldırıyla ilgili komisyonlar kuruldu, dünya ölçeğinde olağanüstü hal ilan edildi, binlerce insan gözaltına alındı. Sonuç: Bir terör saldırısı. .. 60, 70 ve 80’lerde Avrupa’daki bombalama olaylarından sorumlu tutulan Gladio örgütünün varlığını ifşa ederek yapılanma içindeki rolünü de itiraf eden eski Cumhurbaşkanı, Corriere della Sera gazetesine, "Ön safta İtalyan merkez solu olmak üzere, Amerika ve Avrupa’nın bütün demokratik unsurları gayet iyi biliyor ki, bu feci saldırılar (11Eylül saldırıları) CIA ve MOSSAD tarafından, Arap dünyasını suçlamak ve Batılı güçleri Irak ve Afganistan’a müdahaleye tahrik etmek için planlanıp gerçekleştirildi” dedi. Ona göre dünyanın bütün istihbarat teşkilatları bu gerçeği biliyor. İki ülke işgal edildi, yerkürenin hemen her köşesi büyük bir hesaplaşmanın cephesi oldu, yüz binlerce insan öldürüldü, insanlık suçlarının hepsi denendi, örtülü operasyonlar normalleşti, Batı’nın "çok kültürlülük” projesi çöktü, gizli cezaevleri ve insan ticareti deşifre edildi, enerji merkezli korkunç bir rekabet başladı, El Kaide etiketli büyük saldırılar gerçekleşti ve bunların hepsi bir şekilde devam ediyor.
 • 21. yüzyıl "terörle mücadele” adı altında şekillendiriliyor ve yeryüzünde güçler dengesi yeniden kuruluyor. Terör giderek artıyor, Bin Ladin ve El Kaide güçlenip çeşitleniyor, El Kaide saldırılarının hiç biri çözülemiyor. 11 Eylül saldırılarıyla ilgili spekülasyonların hiçbiri ciddiye alınmadı. Resmi soruşturmalardan da bir şey çıkmadı. Aykırı şeyler söyleyenler komplocu ilan edildi. Saldırı ve sonrasına ilişkin belki milyonlarca yayın sonrasında bir soru soralım: Gerçekten 11 Eylül’ün ne olduğuna dair kesinleşmiş kanaati olan kimse var mı? Bence yok. Cossiga, bu konudaki son ve en büyük komplocu oldu! Sadece Irak’ta bir milyon insanın öldürüldüğünü düşününce insanın inanası geliyor!
 • İngiltere Savunma Bakanlığı biyolojik silahlar uzmanı Dr. David Keliy 17 Temmuz 2003 tarihinde evinin yakınlarındaki bir parkta bilekleri kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Kelly, İngiliz hükümetinin Irak’taki savaşı haklı çıkarmak için Irak dosyasını abarttığını iddia etmişti. Olay her ne kadar tarihe normal bir ölüm olarak geçse de çoğu kişi aksini düşünmekteydi. İngiliz Parlamentosu’nun liberal demokrat milletvekili Norman Baker, İngiliz istihbarat servisleri ve polisinin Kelly’nin öldürüleceğini haber aldığını, ancak onu korumakta geciktiğini ve ölümün ardından diplomatik ve politik bir krizin önlenmesi için cinayetin ört-bas edilip, olaya intihar süsü verildiğini iddia etti.
 • Devlet bir güçler tarafından kontrol edilir. Değişik ittifaklar arasındaki mücadele devam eden bir süreçtir, Ortak prograınları veya bazı konularda ortak çıkarları olanlar belirli bir prograın çerçevesinde bir araya gelerek ittifak Oluşturabi. lirler. Bu ittitâktakilerin işbirliğinden değişik güçlerin değişik düzeylerde ve kırklı beklentileri olabilir. Ülkeyi yöneten bir it_ tifakın kendi dışındaki güçlere karşı gerektiğinde bir direniş oluşturması beklenir. Bu direniş var olan ittifaka yeni ortakların alınmasının lâyda/maliyet hesabı açısından uygun olmaması ne- deniyle doğmaktadır. Bazı durumlarda ise ihtiyaçlara göre ittifâkın yapısında değişiklik sağlanabilir ve bu durumda yeniden yapılanmaya gidilir ya da hâkim olan ittifakın yerine tamamıy- la yeni bir ittifak ikame edilebilir. Toplumdaki önemli sosyal, ekonomik ve siyasal bunalımların olduğu dönemlerde orta/üst sınıflar, gruplar ve işçi örgütleri arasında bir ittifakın oluşturul- ması zorlaşabilir. Bunalım atlatılınca bu tür ittifaklar yeniden kurulabilir. Fakat herhangi bir bunalım döneminde dış tehdidin de söz konusu olduğu durumlarda değişik sınıflar, egemen sınıf da dahil olmak üzere devlet destekli hâkim etnik grup milliyet- çiliği bayrağı altında toplanabilir ve bir ittifak oluşturabilirler. Bu durumda devletin hareket alanı genişler.

Derin Devlet İncelemesi – Şahsi Yorumlar

Derin devleti merak eden arkadaşlar. Cem Küçük editörlüğünde bazı gazeteci ve yazar eşliğinde derin devlet anlatılmış. Konuyla alakalı kişiler için güzel bir eser. (EMRE YAMAN)

İnsanı paronayak yapacak türden bir kitap değil sadece olaya daha derinden ve gerçekten bakan bakış açıları var.Dünyada günümüzde en derin devlet Abd dir. (Hakkı)

Derin bir devlet….: Bizim için derin devlet çete olgusundan ibaret. Kimi ülkelerde koruyucu kollayıcı kimilerinde ise başkaları tarafından kurulmuş. ne olursa olsun asıl gerçek bir ülkenin olmazsa olmazı… (ÖMER Kurt)

Derin Devlet PDF indirme linki var mı?

Kolektif – Derin Devlet kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Derin Devlet PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Kolektif Kimdir?

Birçok yazarın biraraya gelerek oluşturdukları eserlerdir.

Kolektif Kitapları – Eserleri

 • Hakani Mehmet Bey-Hilye-i Saadet
 • Psikoloji Kitabı
 • Yakın İstanbul
 • Kar İzleri Örttü
 • Aşktan da Üstün 50 Film Daha
 • Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda Türkiye
 • 150 Çılgın Fikir
 • Lanetli
 • Risale-i Nur Eğitim Seti I.Basamak
 • Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi
 • İstiklal Marşı İstikbal Marşı
 • Kalemini Satmayanlar
 • 88 Kadın 8 Aşk
 • Hanımlara Rehber Bilgiler ve Büyük İslam Hanımları
 • Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi
 • Hayatımın Bütün Kadınları
 • Melek Ağacı
 • Gölge Oyunu
 • Vardiya Bizde Bugün Silivri
 • Alaçatı
 • Kadife Karanlık
 • İskeleye Yanaşan…
 • Denizden Sağ Çıkan Öyküler
 • Ortadoğu
 • Benim Nasrettin Hocam
 • Merak Ettikleriniz
 • Zaytung 2012
 • Erkeklerin Hikayeleri
 • Çağdaş Rus Öykü Seçkisi
 • Ana Baba Okulu
 • Şamatacı Suçlular ve Daha Fazlası
 • Din Felsefesi: Seçme Metinler
 • Siyaset Kitabı
 • Nazım’dan Armağan
 • Çağdaş Kültürümüz Olgular Sorunlar
 • 90. Yaşında Haldun Taner’i Anarken…
 • Kelebeğin Rüyası
 • Türk Ceza Hukuku – Özel Hükümler
 • Büyümenin Türkçe Tarihi
 • Hayvanların Şaşırtan Dünyası
 • Çarşı Geliyooor!
 • İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür
 • Yakılmamış Mektuplar
 • Aşık Veysel Hayatı ve Şiirleri
 • Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri
 • Bir Dersim Hikayesi
 • Bram Stoker’ın Kayıp Günlüğü
 • Dünya Tarihi
 • Hititler – Bir Anadolu İmparatorluğu
 • Sigmund Freud, Ruh ve Haz
 • Karla Karışık Kış Öyküleri Seçkisi
 • Anadolu Korku Öyküleri 1
 • Kara Kitap Üzerine Yazılar
 • Kadınlar Arasında
 • Mayo Clinic Diyeti Günlüğünüz
 • Kadın Yazarlardan Savaş Öyküleri
 • En İyi Amerikan Öyküleri
 • Gio Ödülleri 2013 Seçilmiş Öyküler
 • 15 Harika Kısa Öykü
 • Burçlar Hakkında Herşey
 • Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları
 • Evren’e Açılan Gizli Anahtar
 • Kadınlığın 21 Hikayesi
 • Kitabül-Menamat: Sultan III. Murad’ın Rüya Mektupları
 • Altın Ülke : Çocukluk
 • Türk Siyasal Hayatı
 • Yazarın Odası
 • Butik Oteller Kitabı 2014
 • Sakın Şaşırma: Orhan Veli 100 Yaşında
 • Her İnsan Bir Sanatçıdır
 • 26 Yazardan Tek Bir Hikaye: Adalet
 • Sonsuz Aşk
 • Kadınların Gözüyle Yazmak ve Yaşamak
 • Göç – Rumlar’ın Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923)
 • Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz 1
 • Can Öyküleri – Psikiyatrist Yorumuyla
 • Annem Savaş İsterdi
 • Suçlu Öyküler
 • Devlet, Sistem ve Kimlik
 • Masumdular
 • Ne İçin Mücadele Ediyoruz?
 • İllüstrasyon – Illustration (Kutulu 2 Cilt Takım)
 • Öykülerde İstanbul
 • Küçük İyilik Fikirleri
 • Türkiye Halk Kurtuluş Parti-Cephesi (THKP-C)
 • THKP-C Savunma
 • THKO Savunma – Deniz Gezmiş / Yusuf Arslan / Hüseyin İnan
 • Çağdaş Latin Amerika Şiiri Antolojisi
 • Korkunun Bütün Sesleri
 • İmralı Günlerinde Yılmaz Güney
 • Edebiyattaki İktisat
 • Batı Felsefesindeki 100 Temel Mesele
 • M. Kemaleddin’in Meraklı Romanları
 • İyimser Gelecek
 • Saraydan Sokağa Oyun
 • Rusya’da Eylemin Sanatla Buluşması
 • Ölümsüz Öyküler
 • Çığlık
 • Yamuk Bakan Öyküler
 • 2001 ve Ötesi
 • Başka Dünyalar Mümkün
 • Arjantin Öyküleri
 • Bilimkurgu Öyküleri Seçkisi
 • Korku Öyküleri Antolojisi
 • Kanatların Olmasın
 • Hayvan Hakları ve Veganizm
 • Sivil İtaatsizlik
 • Van Gogh
 • Prusia’dan Bursa’ya
 • Çingene Öyküleri
 • Sinemanın Güney’i
 • Türk – Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler
 • Gizli Hava Müzesi
 • Modern Siyasal İdeolojiler
 • Turgut Uyar’ın Çocuklarıyız
 • 1002. Gece Masalları
 • Erotica
 • Resimli Türkiye Florası
 • Küçük Farklılıkların Narsisizmi
 • Deli Öyküler
 • Erotik Öyküler
 • İslam Mezhepleri Tarihi
 • Biz de İnsanız Yavrum Ya
 • İstenmeyen Çocuklar
 • İstanbul Efsaneleri
 • İpekli Mendil
 • Etik
 • Uygarlık Serisi: Hint Uygarlığı
 • Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri
 • Eğitim Psikolojisi
 • Orhan Pamuk Edebiyatı
 • Empati
 • Ya Sonra
 • Heidegger Paris’te
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Sadi’den Hayat Dersleri
 • Korkut Ata’nın Kitabı
 • Düşmanını Arayan Savaş
 • Gezi, İsyan, Özgürlük
 • Hakaret Kitabı
 • Avukat Süreyya Ağaoğlu – Bir Ömür Böyle Geçti Arşiv Kataloğu 1898 – 1992
 • Ankara Öyküleri
 • Koçluk Teknikleri
 • Üç Harfli Kelime: Aşk
 • Babamın Tanrı Olduğunu Sandım
 • Sevgiliye Öyküler
 • Klasik Kaynaklarda Heterodoks Dervişler ve Heterodoksi
 • Öç Hikayeleri
 • Yabancı Hayvanlar
 • Sosyal Bilimleri Açın
 • Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi
 • Amerika’nın Yanık Çocukları
 • Kalplerin Makamları
 • Bir Osmanlı Subayı 1914-1915
 • Okunması Gereken 501 Kitap
 • İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye (1950 – 1960)
 • Anadolu Korku Öyküleri 2
 • Cinsiyetli Olmak
 • Mitoloji
 • Edebi Eserden Beyaz Perdeye
 • ABD Saldırganlığı: Irak ve Ötesi
 • Komşuluk Kültürü
 • Elli Yazardan Grinin Elli Tonu
 • Bahar Masalları
 • Dünya Edebiyatından Seçme Öyküler
 • Üstad’a Kırk Kalem
 • Hastalıksız Uzun Ömür İçin Şifalı Bitkiler ve Emraz
 • Dünya’ya Yön Veren İnsanlar/Aristoteles
 • Yabancıların Nezaketi
 • Kentte Sinema Sinemada Kent
 • Yeni İnsan
 • Aşık Öyküler
 • Hegel
 • Hitler’in Türk Dostları
 • Mimarlık Ve Kadın Kimliği
 • Viking Dünyası
 • Masaldan Gerçeğe Lale Devri
 • Davranış Bilimleri
 • Güzel Ahlak
 • Mehmet Eröz Armağanı
 • Tarihteki Ünlü Mucitler ve Buluşları
 • Merak Ettikleriniz 2
 • Merak Ettikleriniz 3
 • Sosyal Bilimler Ne İşe Yarar?
 • Peygamber Efendimiz
 • Kanepedeki Hergele
 • Makroekonomi
 • Göçebe Düşünmek
 • Tarih I / Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931-1941)
 • Tarih II Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931-1941)
 • Tarih III Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931-1941)
 • Tarih IV Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931-1941)
 • İslam Tarihi Ansiklopedisi
 • Türk Tarihinin Ana Hatları
 • Pembe Panjurlu Hikayeler
 • Mor Panjurlu Hikayeler
 • Baby Loney Tunes Tweety ile Öğreniyorum
 • Şia’nın Hadis Anlayışı Üzerine İncelemeler
 • Yörelerle İğne Oyası
 • Divan Edebiyatı – Seçmeler
 • Sahneye Koyma Sanatı
 • Katılımcı Yerel Yönetim
 • Zihinde ve Kültürde Bellek
 • İstikrarsız Parlamentarizme Karşı Başkanlık Sistemi
 • Evrensel Yasa Tekrar Doğuş Cilt 1
 • Evrensel Yasa Tekrar Doğuş Cilt 2
 • Evrensel Yasa Tekrar Doğuş Cilt 3
 • Doctor Who – 11 Doktor 11 Öykü
 • Herkesin Bilmediği Olağanüstü Yerler
 • Kur’an-ı Kerim ve Karşılıklı Muhtasar Meali
 • Yeni Türk Edebiyatı 1839 – 2000
 • Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
 • Özgürlük
 • Eski Türk Edebiyatı El Kitabı
 • Çağdaş Kırgız Öyküsü
 • Meriç Soylu – Sanat Dolu Bir Yaşam
 • İstanbul’un Kapısı – Sultanbeyli Tarihi
 • Van Gogh Sarısı
 • Cumhuriyet Kazanımları
 • Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün
 • Tarih Nasıl Yazılır?
 • Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi
 • 90 Soruda Lozan
 • Neden Geri Kaldık?
 • İttihat Terakki ve Jöntürkler
 • Talat Paşa Cinayeti Davası
 • Çarlık Polis Raporlarında Taşnaklar
 • Kızıl Kitap
 • Manevi Sosyal Hizmetler
 • Canım Annem
 • Dünyanın En Güzel 100 Şiiri
 • Osman Gazi’den Vahdettin’e Osmanlı Kronolojik Tarihi
 • Osmanlı Tarihi El Kitabı
 • Osmanlı Teşkilat Tarihi
 • Yeniden Yaratılmanın Coşkusuyla – Ataol Behramoğlu – Nihat Behram
 • Stratejik Küresel Pazarlama
 • İslam Ahlakı ve Adabı / Şir’atü’l-İslam
 • Türk Edebiyatından Öyküler 1
 • Türk Edebiyatından Öyküler 2
 • Kişilik Analizi
 • Ay’ın Gözü
 • İçimizdeki Ermeni
 • Bir Kadın Varmış Bir Kadın Yokmuş
 • Bu Sefer Mavi
 • Feminizm Kitabı
 • Geçiş Sürecinde Türkiye
 • Teoriden Uygulamaya E-Devlet
 • Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne
 • Sivil Toplum için Kent Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri
 • İslam Ansiklopedisi
 • Bir Usta Bir Dünya: Sevim Burak
 • 101 Eğitici ve Neşeli Aktivite Pembe
 • Erkeğin S’özü
 • Zihnin Sihirbazlığı
 • Baştan Sona Ben
 • Diyet ve Egzersiz Günlüğü
 • Turgut Özakman
 • Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
 • Yaza Çize
 • 4 Çınarın 40 Dalı
 • Mongoliad 2. Kitap
 • Mongoliad 3. Kitap
 • Yüz Gülen Yüz
 • Dürtüsellik
 • Söylem, Söylen, Yazın
 • Yaratıcı Desenler
 • Eğiten, Düşündüren ve Geliştiren Zeka Soruları
 • Ekolojik Anayasa
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri
 • Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı
 • Milli İrade Nedir?
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Kusursuzluk Çabası
 • İlim ve Din
 • Piknikte Dömivole
 • Barnabas İncili
 • Türk Dış Politikası – Cilt 2 (1980 – 2001)
 • Şifrelerin Matematiği: Kriptografi
 • Kaktüsler Susuz da Yaşar
 • 5 Vakit İstanbul
 • Rakı Ansiklopedisi
 • Arapça’da Harf-i Cerli Fiiller
 • Desen Günlüğü
 • Polis Destan Yazdı
 • Anais Nin’le Konuşmalar
 • 30 Saniyede Antik Roma
 • Örneklerle Dünya Edebiyatı
 • Muhtasar İlmihal
 • Türkiye’nin Çıplak Tarihi
 • Altın Beyinli Adam
 • Yaşam Doyumu
 • Peygamber Enok’un Kitabı
 • Yeni Medya Çağında Televizyon
 • Siyer-i Nebi
 • Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları
 • Atatürk Şiirleri
 • Filistin Şiiri
 • İstanbul Surları
 • Antik Yunan’da Yaşayan Sözler
 • Felsefe Kitabı
 • Dinler Kitabı
 • Bilim Kitabı
 • İslam ve Kapitalizm
 • Kur’an’dan Öğütler
 • Disney Karlar Ülkesi
 • Kar İçin Değil Halk İçin
 • 10 Amazon Yüksek Doz Yaşam
 • Fetiş İkame
 • Hasta Toplum
 • Meşhur Şairlerden Meşhur Şiirler 1
 • Meşhur Şairlerden Meşhur Şiirler 2
 • Özne Hayatı Konuşunca
 • Keçeli Kalem
 • Kalbin Yolu Bir
 • Aşık Yoksul Derviş’ten Hz. Ali Mevlüdü, Düvaz İmamlar, Nevruziyeler
 • Salat-ı Bedeviyye
 • Evrad-ı Sa’diyye
 • Evrad-ı Ticaniyye
 • Bilal Nuri Münacati
 • Ölme Üzerine Bir İnceleme
 • 40 Hadis Tercüme ve Şerhi
 • Hakk Dinin Batıl Yorumları’na Cevaplar
 • Etkinliklerle Türkçe Öğretimi
 • İstanbul Ansiklopedisi
 • Derin Devlet
 • Dünden Bugüne İpek Yolu
 • Ben İstanbulum
 • Kadın Öykülerinde İzmir
 • Gümrük Kanunu (4458) ve Gümrük Yönetmeliği
 • Perinçek- İsviçre Davası
 • Anlat Beni
 • İnsan ve Topluma Ulaşma Yönüyle Peygamber Efendimiz
 • Ötekilere Yazmak
 • Küreselleşme Bir Varoluş Çözümlenmesi
 • İstanbul Hayalden Gerçeğe Sözden Yazıya
 • Nikel İçin Doğadan Vazgeçme!
 • Direniş ve Estetik
 • Türkiye’nin Göç Tarihi – 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler
 • Öncesi ve Sonrası ile 1915 – İnkar ve Yüzleşme
 • Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu
 • 40 Yılın Serüveni
 • Osmanlı ve Selçuklu Desenleri Boyama Kitabı
 • Endorphin
 • Desen Kitabı
 • Zen Doodle Art Fantastik Portreler
 • Dünya Edebiyatından En İyi 75 Öykü
 • Düşler Bahçesi
 • Yaz Desenleri
 • Üniversiteler İçin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Benim Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır
 • A’dan Z’ye Örme Bileklik Rehberi
 • Çarklardaki Kum- Vicdani Red
 • Osmanlı Minyatür Desenleri
 • Anneciğim Seni Sevmenin 52 Nedeni
 • Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri
 • Anne Sen Olmazsan Ben
 • Psikanaliz Eğitimi ve Sonrası Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2015
 • Hayal Perdesinde Ulus, Değişim ve Geleneğin İcadı
 • Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi – 2. Cilt
 • Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi – 1. Cilt
 • Çocuklardan Teröristlere Mektuplar
 • Bonnard
 • İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali
 • Atatürk Yolu
 • Sihirli Tarifler – 2 Güven Veren Gevrekler
 • Nükleer Enerji
 • Halk Türkülerinden Seçmeler
 • Korku Sineması
 • İzmir Meyhaneler Rehberi
 • Ankara Meyhaneler Rehberi
 • Ege Meyhaneler Rehberi
 • Akdeniz Meyhaneler Rehberi
 • İstanbul Meyhaneler Rehberi
 • Yaklaşan İsyan
 • Kara Mizah Antolojisi
 • Mutlu Eden Mini Kekler
 • Hayata Tutunma Öyküleri
 • Antik Dünyayı Şekillendiren Kentler
 • Tarih Boyunca Sanat
 • Sosyoloji Kitabı
 • Metin Göktepe:Gazeteciyim
 • Bir Tersine Yürüyüş
 • Ernesto Che Guevara Konuşuyor
 • Yeryüzünde Yaşam
 • Siyasal Gelişmeler ve İşci Hareketi
 • Türkiye’de Siyasal Gelişmeler ve Sosyalistler
 • Gordon Matta – Clark
 • Barış Açısını Savunmak
 • Aşkın ‘L’ Hali
 • Unutulmaz Erotik Şiirler
 • Calvino’yu Niçin Okumalı?
 • Karadeniz Kitabı
 • Uzlaşı Kültürü
 • Medeniyetler Çatışmasından Diyaloğa
 • Yağmur
 • Düşkurdu
 • Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri
 • Aşktan da Üstün 50 Film – 3
 • Aşktan da Üstün 50 Film
 • 44 Keşif Rotası
 • Yıldızları Seyreden Kadın
 • Bir Usta Bir Dünya: Özdemir Asaf
 • Külkedisi Manifestoları
 • Güzel Yazılar – Şiirler
 • Aşkın Anatomisi
 • Ne Hakkında?
 • Ne Zaman?
 • Eğitim Psikolojisi
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
 • Kentin Tozu
 • Neden?
 • Nerede?
 • Ne?
 • Nasıl?
 • Erken İç Asya Tarihi
 • Deli Gücük Alacakaranlık Zamanlar
 • Deli Gücük Zifirname
 • Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım
 • Disney Ters Yüz
 • Disney Ters Yüz
 • Disney Ters Yüz
 • Disney Ters Yüz
 • Barbie İlk Yapboz Kitabım
 • Disney Prenses Sofia
 • Benim Yaşım 4
 • Benim Yaşım 5
 • Benim Yaşım 6
 • Minecraft Oyuncunun El Kitabı
 • Bir Başkentin Oluşumu
 • Yollar Sokaklar
 • 3D Dinozorlar
 • Neden Aptallar Aşık Olur
 • Diyarbakır Musiki Folkloru
 • Avrupa Birliği’ni Ne Yapmalı
 • Harbiye’den Dersim’e (1890-1914)
 • Din Sosyolojisi
 • Sarıkamış’tan Esarete (1915-1920)
 • O Yıl Hiçbir Yerde Değildik
 • Yeşil Panjurlu Hikayeler
 • Ne Demiş Balzac
 • Tarih Ütopya İsyan
 • Devler Konuşuyor
 • Kelam
 • Grafik Kanon 1. Cilt
 • Grafik Kanon 2. Cilt
 • Grafik Kanon 3. Cilt
 • Sparta’da Mükemmel Toplum
 • Eğitici Kartlar – Meslekler
 • Eğitici Kartlar – Hayvanlar
 • Eğitici Kartlar – Besinler
 • Eğitici Kartlar – Giysiler
 • Q Bebek Dil Gelişim Kartlarım
 • Q Bebek İlk Kartlarım 2
 • Maşa ile Koca Ayı Faaliyet Zamanı
 • Muhteşem Dinozor Adası
 • Barbie Moda Gösterisi Faaliyet Zamanı
 • Barbie Havalı Elbiseler Faaliyet Zamanı
 • 50 Muhteşem Kısa Hikaye
 • Türkülerden Seçmeler
 • Geri Dönüşüm Etkinlikleri
 • İsyankar Neşe
 • Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek
 • İnsanlar İçinde Bir İnsan
 • Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Antolojisi (1991-2015)
 • Queer Tahayyül
 • Yargılama Fakültesi
 • 1915 Siyaset, Tehcir, Soykırım
 • Disney Violetta Ayakkabı ve Çanta Modası Taktikleri
 • Disney Prensesler Okula Dönüş Keyifli Oyunlar
 • Disney Violetta – Sahne Modası Taktikleri
 • Disney Violetta Sokak Modası Taktikleri
 • My Little Pony Sihirli Arkadaşlık
 • Futbol Taraftarı – 2014 Dünya Kupası
 • Disney Prenses Sofia Oyunlu Masallar
 • Disney Arabalar Oyunlu Masallar
 • Disney Oyunlu Masallar Winnie The Pooh
 • Disney Oyunlu Masallar Uyuyan Güzel
 • Disney Minnie Oyunlu Masallar Minnie
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Yeşil Kitap 5 Yaş
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Mavi Kitap 4 Yaş
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Mor Kitap 7 Yaş
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Kırmızı Kitap 7 Yaş
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Lacivert Kitap 5 Yaş
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Pembe Kitap 6 Yaş
 • Eğlenceli Sanat ve Beceri Turuncu Kitap 6 Yaş
 • Faaliyet Zamanı Prensesler – Sihirli Dostluk
 • Faaliyet Zamanı Mickey Mouse Club Huse – Neşeli Yolculuk
 • Faaliyet Zamanı Karlar Ülkesi – Kristal Şato
 • Faaliyet Zamanı Mickey Mouse Club Huse – Meraklı Dostlar
 • Faaliyet Zamanı Winnie the Pooh – Ormanda Bir Gün
 • Faaliyet Zamanı Uçaklar – Kanatlı Kahramanlar
 • Disney Oyunlu Masallar Karlar Ülkesi
 • Sünger Bob Karepantolon – Neşeli Ayaklar Faaliyet Kitabı
 • Çocuklar İçin Kendoku
 • Sobe! Köpekler
 • Kavramlar
 • Hadi Çocuklar Sokağa!

Kolektif Alıntıları – Sözleri

 • Günümüzden 2000 yıl önce, hayvansal yağların arasına pamuk sokularak ilk mum yapıldı.17. yüzyıl da Fransız bilim adamı Sieur Le Brez kalıba dökülen mumlar yaptı. Parafin mumların ilki ise 1850 yılında İskoçya’da James Young adlı kimyager tarafından yapıldı.. (Merak Ettikleriniz)
 • Osmanlı ordusunun Çaldıran Ovası’na gelmesinden sonra Şah İsmail savaş meclisini toplayarak Osmanlılarla yapılacak savaşın stratejisini belirledi. Bu toplantıda Diyarbekir beylerbeyi Ustaclu Muhammet Han oldukça kuvvetli olan Osmanlı ordusuyla yüz yüze savaşmanın yanlış olacağını onların geri dönüş için yola çıkmasını bekleyerek, tam o sırada saldırmalarının doğru olacağını ifade etti. Nur Ali Halife ise Osmanlı ordusunun gücünden bahsederek, saflar henüz yerleşmeden saldırıya geçmeyi önerdi. Durmuş Han bu iki fikre de şiddetle itiraz etti ve Osmanlı Ordusu’nun saflarını yerleştirmesine müsade edilerek mertçe bir savaşın yapılması gerektiğini belirtti. Şah İsmail ve diğer ordu komutanları Durmuş Han’ın bu tekliflerini kabul ettiler. Böylelikle Osmanlı ordusu rahatça ovaya yerleşerek savaş düzeni aldı. (Osmanlı Tarihi El Kitabı)
 • Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle 18.yy boyunca pek çok düşünür sosyal kötülüklerin sorumlusu olarak dini ve batıl inançları görmüştür. (Din Sosyolojisi)
 • Gücün ilk tutsağı kadındır. (Feminizm Kitabı)
 • başını eğmiş oturuyor, hayatında hiç ağlamamış gibi hıçkırıyordu. (Babamın Tanrı Olduğunu Sandım)
 • Freud ‘insanların açıkça, kendilerine ait olan saldırganlık eğimlimlerini doyurmaktan vazgeçmelerini sağlamanın kolay olmadığını söyler. "Bu onları iyi hissettirmez"der. Buradan da grubun dışındakiler üzerine uygulanan saldırgan dürtüye olanak veren "Küçük farklılıkların Narsisizmine" başvuru doğar. (Küçük Farklılıkların Narsisizmi)
 • Yok oluyoruz ama ölmüyoruz… (Filistin Şiiri)
 • Şairler: Neden gülleri yazıyorsunuz? Şiirinizle yaratın gülü! Yalnız bizim için yaşar güneşin altında ne varsa. Küçük bir tanrıdır şair. VICENTE HUIDOBRO (Çağdaş Latin Amerika Şiiri Antolojisi)
 • İşlenen malzeme insan olduğunda, ortaya çıkan ürün bir ruhu halidir. (Sosyoloji Kitabı)
 • Gerçeği saklamanın faydası yok, en derin ihtiyaçlarımız dinsel olanlardır. Bu ihtiyaçlar giderilinceye kadar huzur yoktur. (Dinler Kitabı)
 • Arkamdan yürüme öncülük etmeyebilirim,önümden yürüme takip etmeyebilirim.Sadece yanımdan yürü ve arkadaşım ol (Albert Camus) (Yabancıların Nezaketi)
 • Ani bir saldırının, devrimin, nükleer kıyametin gerçekleşmesini veya toplumsal bir hareketin ortaya çıkmasını beklemenin hiçbir anlamı yok. Felaket gelmiyor, çoktan gelmişti zaten. Çöküş halindeki bir medeniyetin içinde çoktan yerimizi almış durumdayız. Tarafımızı belirlemek zorunda olduğumuz bu gerçekliğin içinde felaket. (Yaklaşan İsyan)
 • " biliyorsun" dedi, ben hiçbir şeyi unutmam… (Kar İzleri Örttü)
 • “Yaşamın başlıca amacı, acıyla da olsa duyumsamak, var olduğumuzu hissedebilmektir.” ~ Lord Byron (Korku Öyküleri Antolojisi)
 • Sürekli savaşın olağan durum sayıldığı bir bölgede barış ve istikrar arzusu, göründüğü kadarıyla tehdit edici karanlıkta ışığa duyulan özlem kadar güçlüydü. (Mitoloji)
 • 200 sene evvelki terakkiye göre dünya 5-6 bin sene evvel yaratılmıştır ve hilkatin şaheseri olan insan Basra’dan tamam iki günlük yolda ve Fırat nehri üzerinde cennette zuhur etmiştir. Bu kanaatler hep dini kitaplarda hikaye olunan vakaların harfi harfine tefsirinden doğuyordu. Artık bugün, az çok tenevvür etmiş bir insanın bu gibi masalları hakiki kanaat şeklinde telakki ve kabul etmesi mümkün değildir. (Türk Tarihinin Ana Hatları)
 • Brown duvarların varoluş sebeplerini birkaç “fantezi”ye bağlar: Tehlikeli yabancı fantazisi (yoksullar), kapsanma fantazisi (sınıf atlama, buna kendini soylulaştırma da diyebiliriz), geçirimsizlik fantazisi (gerçek şehirliler söylemi) ve son olarak da saflık, iyilik ve masumiyet fantazileri (NLP uzmanı Başakşehirli’nin Allah tarafından ödüllendirilme karinesi). (İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali)
 • İlk, belki de en önemli "Kara Mizah Antolojisi” olan derlemesinde André Breton, “aydın kişinin tek lüksü" olarak tanımlar Kara Mizahı. (Kara Mizah Antolojisi)
 • Kelimeler sen dinlediğinde değerli. Sen dokunursan bedenim özgür. (Aşkın ‘L’ Hali)
 • "Özgürce, kendi iradenizle girin!" (Bram Stoker’ın Kayıp Günlüğü)

KİTABI BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s