KİTAP TAVSİYESİ : Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar – Ergün Gedek Kitap ö zeti, konusu ve incelemesi


Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar – Ergün Gedek Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar kimin eseri? Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar kitabının yazarı kimdir? Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar konusu ve anafikri nedir? Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar kitabı ne anlatıyor? Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar PDF indirme linki var mı? Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar kitabının yazarı Ergün Gedek kimdir? İşte Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap Künyesi

Yazar: Ergün Gedek

Yayın Evi: Aydınlık Yayınları

İSBN: 9786056290305

Sayfa Sayısı: 248

Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu’nun Ölümünden Kısa Süre Önce Aydınlık’a Gönderdiği El Yazıları, Tıpkıbasım…

AKP’yi Kapatma Davası ve Serdar Özgüldür Olayı…

Hikmet Yar-Tayyip Erdoğan İlişkisi ve Usame Bin Laden…

"Bizi Hapsederken Mahvettikleri Yargı Bizim Yargımızdır"…

Fethullah Gülen ve Okulları…

Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ve Fethullah Gülen…

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün ABD ve İsrail İlişkileri…

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Yaptığı Atamalar ve

Büyükanıt’ın Bildiği RTE Sırları…

AKP, PKK ve Kürt Sorunu…

AKP İktidarının İç ve Dış Politikada Geldiği Yer…

"Öldürmek Dahil Her Şeyi Yaptırabilir"…

Tayyip Erdoğan’ın İsviçre’deki Gizli Hesapları ve

Kılıçdaroğlu’nun BND Görüşmesi…

Türkiye Cumhuriyeti Devletini AKP Nasıl Ele Geçirdi…

(Tanıtım Bülteninden)

Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar Alıntıları – Sözleri

 • Beyni bilgi ile beslemek gerekir…
 • "Bizim ve ülkemizin bir kaderi var, ucu ve sonu bellidir. Eğer ömrümüzün sonuna kadar başka bir tercih yapmaz isek, bu durum geçerli olacaktır."
 • "Müslümanın kafirce işler yaptığı, Atatürkçüyüm, vatanperverim diyenlerin büyük bir çoğunluğunun KAYTAKLIK yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz."
 • Oslo görüşmelerini ALMAN Gizli Servisi sızdırmıştır. Elinde bu bağlamda daha çok bilgi mevcuttur. Alman Gizli Servisi PKK’nın tüm ARŞİVİNİN de sahibidir.
 • Türkiye’yi bu hayal alemine sokanlar da dedeleri gibi bazı yabancı güçlere sığınıp ülkeyi gerektiğinde terk edecek tedbirleri şimdiden almışlardır.
 • 9- Tüm F. Gülen okullarında görev yapan öğretmenler ışık evlerinde yetiştirilmiş gençlerdir. Sorulduğunda "askerlik görevlerini yaptıklarını" söylerler.
 • Türkiye’yi dünya terörizminin BARINMA ala­nı yapan bir dış politika ile Türkiye çok büyük bir kaosa sürüklenmektedir.
 • Paradigmalarını devamlı değiştirip ·halkın gözünü boyamada çok başarılı örneklerle devam ettirilen bir YÖNETİM, bunun adını da değişim koymuş. Geçmişte kendilerinden olmayan, halkı uyarabilecek ne kadar insan, kurum varsa düşman listesine almış ve bü­yük bir gayretle kontrol ettiği yargı ile bunları yaşarken öldürmek istiyorlar. Çünkü "yalana YALAN denilemeyen yerde gerçekler hü­kümsüzdür".
 • Türkiye, yeni şeyler öğrenme arzusu olmayan ve gelenekleri tüketen bir ülke haline dönüşmektedir.

Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar İncelemesi – Şahsi Yorumlar

Sahte Vatanseverlere Balyoz: Kaşif Kozinoğlu, (1955- 2011Trabzon -İstanbul), Türk asker ve Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı. 1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi’nde göreve başladı. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın Tim Komutanlığı’nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı’nda görev yaptı. 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı’ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı’na girdi. Ordu’da özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya’dan sorumluydu. KOZİNOĞLU, 13 Kasım 2011 tarihin de Cezaevinde iken şüpheli bir şekilde aniden öldü. Ölümü net bir şekilde aydınlatılamadı. "Kaşif KOZİNOĞLU’NUN MEZARA GÖTÜRMEDİĞİ SIRLAR" isimli kitabımız iddiaya göre KOZİNOĞLU’nun kendi el yazısıyla kaleme aldığı notları ihtiva etmektedir. İddia dememin sebebi KOZİNOĞLU ailesi, kaşif beyin asla böyle bir yazı dizisini "Aydınlık Grubuna" göndermediğini beyan etmelerinden dolayıdır. Bahse konu notlar iddiaya göre çalınarak "Aydınlık Grubuna" verilmiştir. Hatta KOZİNOĞLU ailesi mezkûr notların yayınlanmasından dolayı "AYDINLIK GRUBUNU" dava etmiştir. İlaveten bahse konu notların cezaevinden çalınarak nasıl dışarı çıkartıldığı ile ilgili de aile ikinci bir dava daha açmıştır. Bilahare açılan davalar sonuçsuz kalmıştır… Konuşulan iddialara göre notlar toplamda 1000 sayfa kadar iken sadece 102 sayfası cımbızlanarak yayınlanmıştır. Kitapta yer alan bilgilerin şaibeli/muğlak olduğunun altını çizmekle birlikte fevkalâde sansasyonel olduğunu belirtmek istiyorum. Kitapta yer alan en çarpıcı bazı yerler şu şekildedir: 1.H. FİDAN müsteşar olur olmaz , benim bil­diğim, Afganistan ve Gürcistan’daki F. GÜLEN okullarındaki öğ­retmen kadrolarından isim isim MİT’e çağırmıştır. 2.PKK’yı alternatifleştirmesiz kılmamız lazımdır. Bu olay için anahtar sadece ve sadece Apo’dur. Neden Apo’dur? Sadece PKK’nın lideri, hapiste de olsa sözünün dinlenmesi bağlamın da değil, Kürt halkı bu zamana kadar başka bir APO çıkartamadığı için. 3.AKP ‘den KURTULMAK KANI durduracaktır. Bu KAN, özel­likle şu anda akan kan, AKP’den kurtulmanın kanıdır. 4.Türkiye’yi dünya terörizminin BARINMA ala­nı yapan bir dış politika ile Türkiye çok büyük bir kaosa sürüklenmektedir. 5.Aydınlar ve akil adamlar önce medyaya çağrı yapmalıdırlar. Medya halkımıza gerçekleri gösterecek en etkin erktir. Yandaş medyanın ne kadarı kaçabilecek bu ülkeden dersiniz? Türkiye, ina­nın batma noktasına doğru hızla yakınlaşmaktadır. Ekonomiye dair tüm veriler şu anda yargıda ki birçok olayda olduğu gibi "OY­NANMIŞ ve SAHTEDİR ". 6.Ne bu siyasi iktidar ve ne de bu muhalefet ile Türkiye kurtulamaz. Daha beter ve daha hızlı BATAR! Türk halkı olaya ivedilikle el koymalı ve GÖREVLENDİRME YAPMALlDIR. 7.Yurtta sulh varmı ki de cihanda ki sulha soyunuyorsun. Senin etin budun ne? Sen önce halkının karnını doyur . Misak-ı Milli sı­nırlarındaki sorunları bitir. Her hareket iç sorunlarımızı derinleşti­rirken, tetikliyor da. Bu aşamaya gelmiş olmak bir DEVLET için en büyük YIKIMDIR. 8.Paradigmalarını devamlı değiştirip ·halkın gözünü boyamada çok başarılı örneklerle devam ettirilen bir YÖNETİM, bunun adını da değişim koymuş. Geçmişte kendilerinden olmayan, halkı uyarabilecek ne kadar insan, kurum varsa düşman listesine almış ve bü­yük bir gayretle kontrol ettiği yargı ile bunları yaşarken öldürmek istiyorlar. Çünkü "yalana YALAN denilemeyen yerde gerçekler hü­kümsüzdür". 9.Her türlü girişimi YENİ ANAYASA’ya yöneliktir. Bu bağlamda öldürmek dahil her şeyi YAPTIRABİLİR. 10.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun SİNİRLİOĞLU, şu anki tüm rezil dış politikaların sorumlusudur. Çocuğu ABD’de okumaktadır. CIA tarafından numaralandırılmıştır . Ha­kan FİDAN’ı MiT’in başına getirten adamdır /neden olanlardan birisidir. Esasen F. GÜLEN’in ve A. GÜL ‘ün adamıdır. İlk büyükelçi­lik görevini İsrail’de yaptığı için aynı zaman da İsrail’in de adamı­dır. En büyük ideali müsteşarlık sonrası ABD’ye Büyükelçi olmaktır. Eşi de Büyükelçidir. 11. Oslo görüşmelerini ALMAN Gizli Servisi sızdırmıştır. Elinde bu bağlamda daha çok bilgi mevcuttur. Alman Gizli Servisi PKK’nın tüm ARŞİVİNİN de sahibidir. 12. PUTİN özelliklede Türkiye’ye gönderdiği aslında Gizli Servis kökenli işadamları vasıtasıyla RTE ve AKP’nin adeta haritasını çı­karmıştır. Anılan işadamları özellikle AKP ‘ye ilişkin Nevzat YALÇINTAŞ, A. Latif ŞENER; Cemil ÇİÇEK’ten çok değerli bilgiler temin etmiştir… 13. Şuan da dışardan kendi adamlarını MİT’in en kritik makamına (ki bunların tamamı F. GÜLEN’İN nurcu Grubuna mensuptur) getiren AKP, MiT çalışanlarının önlerini ve tüm hayallerini tıkamış, anılan personel korksun ve sesini çıkarmasın diye de benim gi­bi bir adamı yurtdışı görevinde iken içeri tıktırmış ve gözdağı ver­miştir. MiT’in tabanın da çok büyük bir infial mevcuttur. 14. İnternet Andıcından tutuklanmış olmasına karşın 2 yıldır terfi ettirilmeyen sağılan İ. Hakkı PEKİN TSK’nin en büyük ihbarcılarından birisidir. (TSK’ne ait bilgileri MİT ‘e ileterek kendisini kur­tarmaya ve rütbe almaya çalışmıştır.) 15. Hakan FİDAN’IN MiT Müsteşarı olması için Fethullah GÜ­LEN, Hüseyin GÜLERCE’yi Abdullah GÜL’e göndermiştir. 2009 yılında. Ancak bu olay ancak Mayıs ’10" ‘ayında, yani neredeyse 1,5 yıl sonra gerçekleştirilmiştir. – Hakan FİDAN’ın oğlu ABD’de, F. GÜLEN’in himayesinde üniversitede okumaktadır. Aynı babası gibi (H. FİDAN gibi). (Üniversitenin adı Maryland/F. GÜLEN’in ikamet ettiği yerde.) 16. Devlet kademelerinde, tecrübe, itibar, dürüstlük ve hiyerarşi ta­mamen felç edilmiş bir durumdadır. Asalak bir toplum oluşturulmuştur. Çok zengin holdingler, ma­li, ekonomik ve siyasi roller üstlenemedikleri için, iktidar bu alanda da kendi zenginini çok kolay ve kısa sürede yaratmıştır. 17. Başbakan şuan da yüzlerce araba, dev dev uçaklar satın almakta, 2. elleri bürokratlara dağıtmakta, ses çıkaracak devlet görevlilerini abad ederek susturup, Türkiye’nin ge­leceğine ilişkin acı gerçeği şu an için halktan gizlemeyi başarabilmektedir. 18. Türkiye, yeni şeyler öğrenme arzusu olmayan ve gelenekleri tü­kenen bir ÜLKE haline dönüşmektedir. Bu tespit acı, ancak bir o kadar da gerçektir. Esasen ne kadar haklı olduğumu çok değil bir yıl içerisinde daha iyi anlayacaksınız. İşte esasen bunun için geç kalmak en büyük hatadır. İyi okumalar… (Murat Türkmenoğlu)

Otuz yedi yıllık memuriyet hayatının otuz dört yılını Mit ve TSK gibi şerefli kurumlarda geçirmiş, ülke adına yurt dışında, yurt içinde birçok operasyonlarda bulunmuş; kahraman bir Türk istihbaratçı. Fetöcü hainlerin kumpaslarla hapsetmesi sonucu şaibeli bir şekilde Silivri’de hayatını kaybeden şerefli kahramanımızı tanımak ve tanıtmak her Türk genci için bir görevdir. Ruhu şad olsun. (Ali ARSLAN)

Türkiye’de Hiçbir Başarı Cezasız Kalmaz: Öncelikle Herkese Merhaba 1000kitap Ailesi, Kaşif Kozinoğlu’nun yazdığı çok ilginç dikkate değer bilgiler içeriyor kitap. Kitlelerin ilgisini çekebilecek bir kitap değil. Fakat bu konularda araştırma yapanlar muhakkak okusunlar. Bilenler bilir, bilmeyenler için ise kısa bir özet geçersem. Kozinoğlu, Kara Harp Okulu mezunudur. Özel Kuvvetlerde görev yapmış. MİT’te etkin bir şekilde çalışmıştır. Milliyetçi, şuurlu bir Türk Subayı ve İstihbaratçısıdır. Yöneticilerine biat kültürü ile bağlanmamış, sorgulaması gerekenleri sorgulamış bu yüzden yozlaşmayı fark etmiş ve tabir caiz ise; arı kovanına çomak sokmuştur.Nitekim yaptığı vatanseverliğinin bedelini de ödetmişlerdir subayımıza. Yönetim, ABD,Fetullah Gülen Cemaati,Hakan Fidan ve daha adını sayamadığım birçok general ve kritik görevler yapmış kişiler hakkında. Bir istihbaratçı dimağıyla fakat halk ağzıyla ifade edilmiştir. Zaten tıpkı basım olduğu için ve yazılı beyanların düzenlenmesi ile kitap gerçekten akıp gidiyor. Bir günde dahi bitirebilirsiniz. Fakat ifadeler gerçekten çok çarpıcı. FETÖ,AKP,Hakan Fidan,Kripto Fetö gibi kavramlarda bizzat Ergenekon Davalarının cezasını çeken istihbaratçı bir subayın ağzı ile ifade ediliyor.Okuyunuz dostlarım..! (Eren Çelik)

Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar PDF indirme linki var mı?

Ergün Gedek – Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Ergün Gedek Kimdir?

Ergün Gedek Kitapları – Eserleri

 • Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar

Ergün Gedek Alıntıları – Sözleri

 • Türkiye, yeni şeyler öğrenme arzusu olmayan ve gelenekleri tüketen bir ülke haline dönüşmektedir. (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • Beyni bilgi ile beslemek gerekir… (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • Türkiye’yi bu hayal alemine sokanlar da dedeleri gibi bazı yabancı güçlere sığınıp ülkeyi gerektiğinde terk edecek tedbirleri şimdiden almışlardır. (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • "Müslümanın kafirce işler yaptığı, Atatürkçüyüm, vatanperverim diyenlerin büyük bir çoğunluğunun KAYTAKLIK yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz." (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • Türkiye’yi dünya terörizminin BARINMA ala­nı yapan bir dış politika ile Türkiye çok büyük bir kaosa sürüklenmektedir. (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • 9- Tüm F. Gülen okullarında görev yapan öğretmenler ışık evlerinde yetiştirilmiş gençlerdir. Sorulduğunda "askerlik görevlerini yaptıklarını" söylerler. (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • Paradigmalarını devamlı değiştirip ·halkın gözünü boyamada çok başarılı örneklerle devam ettirilen bir YÖNETİM, bunun adını da değişim koymuş. Geçmişte kendilerinden olmayan, halkı uyarabilecek ne kadar insan, kurum varsa düşman listesine almış ve bü­yük bir gayretle kontrol ettiği yargı ile bunları yaşarken öldürmek istiyorlar. Çünkü "yalana YALAN denilemeyen yerde gerçekler hü­kümsüzdür". (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • Oslo görüşmelerini ALMAN Gizli Servisi sızdırmıştır. Elinde bu bağlamda daha çok bilgi mevcuttur. Alman Gizli Servisi PKK’nın tüm ARŞİVİNİN de sahibidir. (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)
 • "Bizim ve ülkemizin bir kaderi var, ucu ve sonu bellidir. Eğer ömrümüzün sonuna kadar başka bir tercih yapmaz isek, bu durum geçerli olacaktır." (Kaşif Kozinoğlunun Mezara Götürmediği Sırlar)

KİTABI BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s